Ketuba

KETUBA – BRAČNI UGOVOR
19.sivana 5688 god. (ili 19.maj1928 god.) je pravljena ova ketuba
Ketuba je iz Beograda.
Mladoženja:Šmuel Natan Halevi sin pok.Natana Josefa Halevija
Mlada:Buena Hazan kći mudrog i poštovanog rabina Leona Jude Menahema Hazana
Kumovi – svedoci na svadbi:
Rafael Ben Meir i
Šabetaj Haj Reuvem
U potpisu Samuilo N.Levi (mladoženja)
Tutor Stare sinagoge Binja Nahum (potpis sa desne strane ketube)
Sa leve strane ketube, napisani su uslovi pod kojima je sklopljen brak,
potpis mladoženje – Samuilo N.Levi
Tutor Stare Sinagoge : Hajim J. Medina

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License