Katarina Zivanovic Zatvorenik Ivana Jovica

Katarina Živanović

Zatvorenik Ivana Jovića
Priča o problemu identiteta savremenog čoveka
Stylos art, Novi Sad, 2010.

„Svitanje nad Jerusalimom koje je davno gledao kroz uzani otvor sinagoge sada je osvetljavalo jedan predeo njegovog života sa kojim nikada nije tačno znao šta treba da radi, kao da je posedovao neku skupocenu napravu koju nije mogao ni da koristi, ni da proda; zora nad Jerusalimom sada je podizala pokrivač pod kojim se ta skupa naprava godinama nalazila, zaštićena od prašine, pogleda i vremena“ - odlomak je iz romana Ivana Jovića Zatvorenik, koji je iz štampe izašao početkom godine, u izdanju novosadskog Stylos arta.

Zatvorenik se bavi problemom identiteta savre-menog čoveka, pritisnutog otuđujućom svakodnevi-com. Glavni junak je mladi pravnik Jakov Baruh, Jevrejin iz Srbije, čije je odrastanje obeleženo povre-menim boravcima kod strica u Jerusalimu. Na kraju romana Jakov se vraća kući, u rodni Beograd gde se u čudesnom trenutku, ispred hrama Svetog Save, sažima njegov dvojni, jevrejski i srpski identitet i javlja slutnja novog početka.
- U osnovi radnje romana je sukob između dva pola u čoveku - sa jedne strane umetnik, sa druge pravnik. Ovaj dualitet izražen je kroz starozavetnu priču o Jakovu i Isavu. Živimo u svetu u kojem je oduvek bivalo lakše biti pravnik. Složenost identiteta i potreba da budemo ono što jesmo je suština priče, koju je najlakše ispričati ukoliko je junak evropski Jevrejin, jer je njegova sudbina, donekle, tragično ekskluzivna - kaže za Danas autor Zatvorenika, Ivan Jović. On dodaje da ga je, pored toga, jevrejska kultura i istorija oduvek fascinirala.
Još u rukopisu, roman je posebno pohvaljen na 52. konkursu Saveza jevrejskih opština Srbije od žirija u kojem su bili Predrag Palavestra, Milan Ristović i Filip David. Na jednom predstavljanju romana o njegovom mitskom sloju, priči o Jakovu i Isaku, govorio je i rabin Isak Asijel. Jović je od Udruženja Jevreja koji su se sa naših prostora iselili u Izrael dobio poziv da svoj roman predstavi u Tel Avivu.
- Na samom tekstu Zatvorenika radio sam pet i po godina, dok mi je oko dve godine trebalo za stilsku obradu i korekcije. Možda je zanimljivo da je u konačnoj verziji oko 200 strana otpalo. Mislim da je za dobar roman veoma važno umeće odbacivanja i odabira, kako materijala, tako i ideja i tema koje nam se tokom pisanja nameću - naglašava Jović.

Ivan Jović rođen je 1971. godine u Aranđelovcu. Nakon završenog Učiteljskog fakulteta, postdiplomske studije završava na Defektološkom fakultetu u Beogradu. Objavio je dve zbirke priča, "Neprestano mislim na Eduarda" i "Veseli život čoveka u kovčegu", koje su prevedene na engleski i italijanski jezik.
Verska tematika mu je oduvek bila bliska. Vodio je seminare stručnog usavršavanja veroučitelja u organizaciji Ministarstva prosvete tokom 2007. godine, u kojima je akcenat stavljan na korelaciju nastava veronauka sa drugim nastavnim predmetima. Polaznici seminara bili su pripadnici svih verskih zajednica u Srbiji. U organizaciji Zadužbine manastira Hilandara, vodio je program psihosocijalne podrške za decu kosovsko-metohijskih enklava, kao i program profesionalnog razvoja dece bez roditeljskog staranja.

Danas

Nekad I Sad Godina 1 Broj 5 Septembar/Oktobar 2010

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License