Kapitalizam 4 0

Kapitalizam 4.0

Opšte je poznat izraz za celularne telefone da se generacijski određuju. Do sada je najviše u upotrebi generacija 3,5.
Taj generaciski izraz koristio je urednik london-skog TIME-a, Anatole Kaletsky za naslov svoje nove knjige o budućnosti kapitalizma - Capitalism 4,0: The Birth of a New Economy in the Aftermath of Crisis.
Kaletsky smatra da se svet nalazi na istorijskoj prekretnici ulazeći u novu ekonomsku fazu. Po autoru knjige period napoleonskih ratova je bila prva faza; od velike ekonomske krize u Americi i svetu do kolapsa komunizma trajala je druga faza; a nakom pada Berlinskog zida svet je živeo u trećoj fazi sve do privredne krize 2009. Kaletsky smatra da svet ulazi u svoju najnoviju kapitalističku ekonomiju koja bi se ogledala u sistemu kooperative (co-op).
Ideja kooperative nastala je u Engleskoj u 19. veku. Neke od elemenata kooperativnosti preneli su useljenici u Izrael adaptirajući ih na slobodno-tržišnu ekonomiju. Tako je, na primer, nastala prevoznička firma Eged 1933. godina, vlasništvo njenih članova, prehrambena industrija Tnuva koja je od 1926. obje-dinjavala kibuce i mošave Izraela. Danas u ovoj zemlji co-op ima 60 članova.
U čemu je prednost kooperative? Pre svega, u tome što privrednim objektima ne upravlja država, ali ni nekoliko familija ili pojedinaca. Upravljanje privredom treba da bude povereno direktno zainte-resovanim - bolje plaćenim radom, adekvatnim pri-manjima, sa manje neodgovornog rizika, sa manje oligarhijskih porodica i daleko pravednijim rešenjima socijalnih problema.
Nekad I Sad Godina 1 Broj 5 Septembar/Oktobar 2010

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License