Kako Pisem I Kako Pisati Ladino Ortografija

Fonetička ORTOGRAFIJA
Pišemo po sistemu časopisa “Aki Yerushalayim” što znači:
- Ne upotrebljavaju se slova Q, W, C osim ako nisu deo ličnog imena
- X se upotrebljava samo u rečima exilo, exodus, i još nekim

- C (romanskih jezika) se piše S ako je glas S ili
- C se piše K ako je glas K

- Y je konsonant (srpsko J). Nikako ne stoji samo kao na primer u kastiljanskom Y (veznik I). Veznik I se piše I (kao u srpskom)
- J kada je napisano izgovara se isključivo kao srpsko Ž (ojos = ožos-oči)
- NY kada je napisano izgovara se kao srpko NJ
- SH kada je napisano izgovara se kao srpsko Š (chans = šans-šansa)
- CH kada je napisano izgovara se kao srpsko Č (muncho = munčo-mnogo)
- DJ = DJ/Đ
Sve ostalo je potpuno isto kao u srpskom jeziku. "Piši kao što govoriš…"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License