Juli Srpanj 2013

1 Juli
1942 U Subotici je mađarski okupator 1942. masovno odveo Jevreje na prisilan rad.
2 Juli
3 Juli
4 Juli
5 Juli
6 Juli
7 Juli
1941 Iz Karlovca su svi Jevreji muškarci odvedeni u Jadovno i tamo ubijeni.
1942 Bora Baruh streljan.
8 Juli
9 Juli
1941. – Osnovan koncentracioni logor na Banjici u Beogradu.
1941 U Zagrebu su streljana desetorica komunista, među kojima šestorica Jevreja. Među njima je bio i Viktor Rosenzweig
10 Juli
11 Juli
12 Juli
13 Juli
1941 Ustaše su pohapsile u Varaždinu sve Jevreje i odveli ih u logor smrti.
14 Juli
1941 Ustaše su pohapsile u Varaždinu sve Jevreje i odveli ih u logor smrti.
15 Juli
1942 15.6.1942 - 15.7.1942, Rasformiranje Sabirnog logora u Đakovu, evakuacija i fizička likvidacija svih žena i dece po dolasku u Jasenovac. Tri transporta u tom periodu otišla za Jasenovac. Na Gradini svi poklani.
16 Juli
17 Juli
18 Juli
1941 SPISAK STRELJANIH LICA ZBOG SABOTAŽE I NASILJA
19 Juli
20 Juli
21 Juli
22 Juli
23 Juli
1942 Jevreji iz Zemuna i okoline su (9. ava 5702) deportovani u koncentracione logore Jasenovac i Stara Gradiška.
24 Juli
25 Juli
26 Juli
1941 Hapšenje svih zemunskih Jevreja i odvođenje u logore Stara Gradiška i Jasenovac.
27 Juli
1941 Hapšenje svih zemunskih Jevreja i odvođenje u logore Stara Gradiška i Jasenovac.
1942 Oko 500 zemunskih Jevrejeva deportovano. Samo je (1) jedan preživeo.
28 Juli
1941 U odmazdi za požare u nemačkim garažama, Nemci su u Beogradu streljali više od 120 ljudi, mahom Jevreja, komunista i njihovih simpatizera. vidi 29.7.1941.
29 Juli
1941 1. U Jajincima kod Beograda streljano je sto Jevreja i dvadeset dva rodoljuba.
1941 2. U 9.00 je Ivan Tolj odveo preostalih 100 Jevreja iz Sremske Mitrovice u Tenje, odakle su deportovani u Auschwitz gde su stigli 29.8.1941.
30 Juli
31 Juli

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License