Jovan Nikolaidis

Jovan Nikolaidis

Prozni ciklus suvremenog crnogorskog književnika, esejista, urednika i pokretača različitih kulturnih projekata u Crnoj Gori, naslovljen VALDINOS kruna je autorova proznog spisateljstva. Naslov ciklusa koji obuhvaća prozne zapise, epistole i esejističke tekstove nastale u posljednjih trideset godina odnosi se na mitski zaljev u Ulcinju, koji autor postavlja u središte povijesne priče o osvajanjima, tragedijama naroda i osoba s višestrukim podrijetlom.
Jovan Nikolaidis pisac je rijetko osebujnoga stila koji neprestano lebdi između tradicionalne prozne epike i modernoga fragmenta. U njegovom djelu žive predjeli i ljudi razapeti između povijesne tragike prostora i njihovim žudnjama za prekoračenjem usudnog položaja koji ih ostavlja na milost i nemilost žrvnju političkih i kulturnih fatalnosti. Crnogorska povijest rađanja jedne nacije u društvu s još uvijek ostacima plemenskih običaja, kod njega se raspliće kao nekovrsna paukova mreža događaja – zbiljskih i fiktivnih – u kojoj likovi ostavljaju vlastiti trag postojanja uhvaćeni višom silom kojoj ne mogu umaknuti.
Jovan Nikolaidis vješto artikulira svoje prozno-epistolarno-esejističke zapise počesto praćene aluzijama i referencijama na suvremenu borbu crnogorskog naroda za svoju neovisnost. No, političke se referencije ne svode na plakatnu, angažiranu književnost. Posrijedi je tek povijesni dekor koji je nužan da bi se razumjela složena struktura likova, prostora „na kraju svijeta“, ozračje balkanskog mediteranizma s mitskim Valdinosom kao početkom i svršetkom životne priče usamljenika i borca protiv svih oblika zatiranja slobode.

Žarko PAIĆ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License