Jovan Culibrk

Protosinđel Jovan Ćulibrk je rođen 1965. godine u Zenici. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Gradišci. Južnoslovenske jezike i književnosti diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a teologiju na Duhovnoj akademiji u Srbinju/Foči. Studirao 2003. na Međunarodnoj školi Spomen-institucije heroja i žrtava holokausta Jad Vašem u Jerusalimu. Postdiplomske studije Jevrejske kulture završio na Jevrejskom univerzitetu u Jerusalimu, sa magistarskim radom Istoriografija holokausta u Jugoslaviji kod prof. Davida Bankira, šefa Međunarodnog instituta za proučavanje holokausta u Jad Vašemu.

Nagrađivan Brankovom nagradom za najbolji diplomski rad iz književnosti u Jugoslaviji 1991. Akademsku godinu 2004/2005. u Jerusalimu proveo kao nosilac stipendije „Golda Meir".
Objavio knjigu Crno sunce i oko njega krug: geometrija jedne tajne pjesme Miloša Crnjanskog (Stvaranje, Podgorica, 2003).

Uredio dva zbornike sa Bogoslovsko-filosofskog simposiona u dane Svetih Kirila i Metodija. Uredio zbornik Nikon Jerusalimac: Ličnost-vrijeme-djelo (Svetigora, Cetinje, 2003.) sa međunarodnog simposiona na Skadarskom jezeru 2000. g, te multimedijalni CD Jasenovac -Industrija smrti priređen za potrebe Vlade Republike Srpske 2005.

Od 1993. do 2000. godine predavao u Bogosloviji Svetog Petra Cetinjskog na Cetinju. Držao je po pozivu predavanja na više univerziteta. Na Međunarodnoj školi u Jad Vašemu držao predavanja o odnosu Pravoslavne Crkve prema holokaustu i genocidu postdiplomcima škole (2007) i šefovima informativnih centara UN (2007), a o pretpostavkama obrazovanja o holokaustu i genocidu u Srbiji rukovodiocima Međunarodne radne grupe za obrazovanje o holokaustu (2008). Učestvovao na više međunarodnih konferencija, skupova i seminara. Držao radionice na Petoj i Šestoj međunarodnoj konferenciji o obrazovanju o holokaustu u Jerusalimu, kao i predavanje na konferenciji koju je 2006. održao Centar Vidal Sasun za proučavanje antisemitizma.

Član je Odbora za Kosovo i Metohiju i koordinator je Odbora za Jasenovac Svetog Arhijerejskog Sabora SPC.

Boravio je u Izraelu 2001. godine kao član delegacije tadašnjeg Saveznog ministra vjera Bogoljuba Šijakovića; u Italiji boravio 2001, 2002, 2004. i 2008. godine kao član Odbora za Kosovo i Metohiju u saradnji sa različitim državnim i vojnim institucijama i organima. Kao koordinator Odbora za Jasenovac organizovao seminar o Jasenovcu za nastavnike bogoslovija (2006.)

Iz: Seminar o Holokaustu – Zbornik radova, Novi Sad, 20-22. I 2009, Izdavač: Jevrejska opština Novi sad, Urednik. Dr Ana Frenkel, Saradnik: Gordana Todorović, ISBN 978-86-912225-2-9

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License