Jona Crtica O Predavanju Eliezer Papo

Kanon Hebrejske Biblije sadrži tri literarna korpusa koja potiču iz različitih perioda: Petoknjižje, Proroke i Spise. U korpus proročke literature svrstana su djela napisana u periodu djelovanja sudija i proroka (od Mojsijevog nasljednika Jošue do prvih dana Drugoga Hrama), bez obzira na to da li se radi o istorijozofijskoj - ili o proročkoj literaturi. U hebrejskom originalu većina knjiga koje pripadaju ovom korpusu nazivaju se jednostavno imenom njihog autora (bez obzira na to da li je autorstvo stvarno ili tradicijom pripisano). – Sljedstveno, knjiga koja se u hrišćanskom kanonu Biblije naziva “Knjigom proroka Jone” – u hebrejskom se izvorniku zove jednostavno “Jona”. Ako bi se sudilo po formi djela, “Jona” bi se mogao svrstati u proročku literaturu, kao što implicira naknadno dodati naslov koji knjiga nosi u hrišćanskom kanonu. Pomnije proučavanje sadržaja ovog kratkog ali sadržajnog djela (posebno njegovih burlesknih, ponekad čak i grotesknih pretjerivanja) otvara, međutim, vrata za mogućnost da se radi o parodiji – a ne o djelu koje pripada jednom od dva pomenuta žanra (istorijozofskoj – ili proročkoj literaturi). Objekat Jonine parodije je svezasjenjujuća ideologija nacionalne samodopadljivosti.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License