Jidis Bluz Na Kolarcu

Jidiš bluz na Kolarcu

Svoju novu koncertnu sezonu Beogradska fihar-monija započela je simboličnim obeležavanjem Jevrejske nove godine (5771) sa Budimpeštanskim klecmer bendom pod dirigentskom palicom Ori Leš-mana, jednim od najzanimljivijih izraelskih muzičkih umetnika mlađe generacije koji se školovao kod slavnog Zubina Mehte. Ori Lešman diriguje i operske predstave, a komponovao je mini operu "Lea". Budi-mpeštanski klecmer bend osnovan je 1990. godineu "zavičaju" klecmer muzike, a njegove nastupe ozna-čavaju kao uzbudljivo muzičko iskustvo u tradicionalnom jevrejskom folkloru. Muzičari benda izvode kompozicije osnivača benda Ferenca Javorija, a njihova specijalnost su i pozorišne predstave u kojima se pojavljuju i na sceni, kao u baletu "Purim" i mju-ziklu "Violinista na krovu" u prestižnom budim-peštanskom pozorištu Madač. O bendu su snimljena i dva dokumentarca, "Jidiš bluz" i "Magija klecmer muzike". Ovaj bend izveo je na Kolarčevom naro-dnom univerzitetu u Beogradu, na "novogo-dišnjem programu", Simfoniju broj 1, 3. stav Gustava Malera, Priču sa zapadne strane l.Bernštajna, Poštansku kočiju za Jafu i Pošiljku pomorandži M.Vilenskog, Fanfare za Izrael P. Ben Haima, izraelsku svitu Kažu da postoji zemlja N.Šerifa, kao i Svitu za klecmer ansambl F. Javorija.
Milica Tomić

Nekad I Sad Godina 1 Broj 5 Septembar/Oktobar 2010

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License