Jevrejsko Zensko Pismo U Nekadasnjoj Jugoslaviji
h10.jpg

Ana Šomlo

Jevrejsko žensko pismo u nekadašnjoj Jugoslaviji

U svojoj knjizi Svet o kome žene pišu Dina Katan Bencion, izraelski pesnik i istoričar književnosti, napisala je obimnu knjigu u kojoj je predstavila četiri spisateljice, Jevrejke iz ne-kadašnje Jugoslavije: Fridu Filipović, Gordanu Kuić, Juditu [algo i mene, Anu [omlo Ninić. Ona je, kako u uvodu svoje knjige piše, odabrala te lič-nosti, mada se ovom tematikom bavilo mnogo više njih, čije je tekstove čitala i pre-vodila.
"Ova knjiga je nastala" – kako Dina piše, "nakon razmatranja i istraživanja dela jugoslo-venskih spisateljica… Ona je, zapravo, moj po-kušaj da predstavim njihove knjige, pisane iz aspekta žene – Jevrejke. Nakon mnogo godina bavljenja prevodilaštvom i istraživačkim radom književnosti na srpsko-hrvatskom jeziku, moju pažnju je privuklo žensko pismo, stvarano iz specifičnog aspekta jevrejsko-feminističkog u drugoj polovini XX veka.
Prvi deo knjige posvećen je razmatranju ukupnog dela ovih književnica, nastalog iz životnog iskustva ličnosti našeg vremena, kao žena i Jevrejki, u stvarnosti koja obiluje sudbo-nosnim promenama. U drugom delu čitalac će naći izbor odlomaka iz prevoda njihovih dela. U svakom od njih može se sagledati egzistencija žene u uslovima u kojima je Jugoslovenka živela.
Izabrala sam ove četiri književnice, pre svega zbog njihovog literarnog talenta i jer sam u svakoj od njih otkrila posebnost, odnos prema jevrejstvu u nekadašnjoj Jugoslaviji, posle malo preostalih pripadnika ovoj nacionalnosti nakon Holokausta i onih, spašenih, koji su se odselili u Izrael.
Kroz priče ovih književnica i drugih koje nisu uključene u ovaj izbor, stvorena je slika u mojim očima, bogatstvo pogleda i raznovrsnost tematike, stila i pristupa jevrejstvu u književnosti, jeziku i kulturi u pojedinim zemljama bivše Jugoslavije.
Kao neko ko je studirao književnost, zatim istoriju za magistraturu, doktorirao tematom ove knjige i tokom godina bavljenjem i prevo|enjem značajnih jugoslovenskih pisaca, pomoglo mi je da shvatim kako su stvarale svoja dela ove spisateljice u drugoj polovini prošlog veka. U čemu je razlika izme|u autora, pripadnika nacionalnosti zemlje u kojoj pišu, zatim onih koji pišu iz aspekta muškog posmatranja stvari i kao takve prevo|ene na strani jezik. Pokušala sam da sagledam taj fenomen, da prodrem u suštinu te predstave i uz pomoć odabranih i prevedenih fragmenata, prevedenih na hebrejski jezik posebno za ovaj izbor, u kome su kratke priče ili odlomak iz romana. U onome što sam odabrala može se sagledati odnos žene, kao izraz životnog iskustva, uz prepoznavanje pripadnosti jevrejskoj nacionalnosti.

Svet o kome žene pišu
S obzirom da sam se bavila prozom sredine čiju suštinu čitalac ne poznaje dovoljno, unela sam dosta navoda i citata u okvir analitičkog razmatranja teme, oslanjajući se na istraživanja i eseje lokalnih jugoslovenskih analitičara, pre svega, profesorke Sandre Stav, zatim Vesne Injac Malbaša, direktorke Odeljenja za veze sa ino-stranstvom u Narodnoj biblioteci u Beogradu".
Dina Katan Bencion zahvaljuje se mnogim ličnostima koje su joj pomogle i podržale u radu na ovoj knjizi, navodeći njihova imena, me|u kojima je i dr Galit Bencion, njena kći.
Knjigu je objavila Izdavačka kuća Carmel 2013. www.carmelph.co.il

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License