Jevrejsko Naselje

Dva naroda koji žive na istom prostoru u sadašnjosti nekada su delili zloglasne gasne komore nacističkih logora. Oba su preživela ovu klanicu naroda. Jevreji i Romi danas dele najstarije Jevrejsko groblje na ovim prostorima koje se nalazi u Nišu. Jedni su živi, drugi su već veoma dugo mrtvi, dovoljno dugo da izbegnu sva zla prošlog veka. Sadašnji površinski žitelji ovog groblja, Romi, zovu ga „Jevrejsko naselje“. Za njih i njihovu tradiciju linija između sveta živih i mrtvih je veoma tanka, kao što je to bila i za drevne kabaliste, koji su svoje mistične formule ostavili utisnute u nadgrobne ploče koje prekrivaju čitavo naselje, pojavljujući se u prolazima između kuća, u dnevnim sobama, štalama, služeći kao stepenice ili sto. Jedan od Roma veruje da su svi Jevreji na svetu poreklom baš iz ovog naselja. Ovaj film vodi nas preko tanke linije koja razdvaja ova dva naroda, pokazujući nam širu perspektivu, u kojoj su granice između svih naroda takođe veoma tanke. kamera i režija: DAVID SOLOMON učestvuju: RABIN ISAK ASIEL i STANOVNICI JEVREJSKOG NASELJA snimatelji zvuka: MARIJA ASANOVIĆ, SRĐAN KEČA, DRAGAN NIKOLIĆ i SARA STOJKOVIĆ montaža: MILAN PEJNOVIĆ i ALEKSANDAR STOJANOV supervizori: JEAN-NOEL CRISTIANI, RENAUD PERSONNAZ, LEONARDO DI CONSTANZO i CLAUDIO MARTINEZ dužina: 22’ 39” format: MiniDV jezik: srpski/romski sa engleskim/francuskim titlovima nagrade: Festival Etnografskog Filma Beograd – posebna pohvala

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License