Jevrejsko Groblje Ce Biti Konzervirano I Restaurirano

JEVREJSKO GROBLJE ĆE BITI KONZERVIRANO I RESTAURIRANO

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika realizirala je Projekt konzervacije i restauracije ulazne kapije i starih nadgrobnika na Jevrejskom groblju Borak u Sarajevu.

Projekt je realiziran u periodu 2009./2010. godine u saradnji s Jevrejskom općinom Sarajevo, a finansiran sredstvima Vlade SAD, iz Fonda američkog ambasadora za kulturno naslijede. Ukupna vrijednost realiziranih aktivnosti iznosila je 30’200 američkih dolara.

Na Jevrejskom groblju su izvršena arhitektonska i geodetska snimanja i izrada crteža postojećeg stanja glavne kapije Jevrejskog groblja Borak u Sarajevu, s ubiciranjem i identifikacijom oštećenja, neprimjerenih intervencija na južnoj ulaznoj kapiji groblja, kao i na spojnim kamenim ogradnim zidovima.

Provedeni su istraživački geomehanički radovi kao i sondažni raskopi temelja kapije, izrađen Elaborat s analizom statičko-konstruktivnog stanja glavne kapije i njenog spoja s perimetralnim kamenim zidovima ograde i dat prijedlog za sanaciju glavne ulazne kapije.

http://sarajevo.co.ba/jevrejsko-groblje-ce-biti-konzervirano-i-restauirano/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License