Jevrejski Almanah 1971 1996 Savez Jevrejskih Opstina Jugosla

SADRŽAJ
Predgovor
Foreword
Naučni radovi, eseji i publicistika
Ognjen Vukelić, Danijel Ozmo
Hans Bramer, Jakov Vaserman - zašto bijete ruku koja za vas stvara
Avram Pinto, Dr Moric Levi, sarajevski nadrabin
Samuel Elazar, Prilozi istoriji Jevreja u Bosni iHercegovini
Milivoj Rajkov, Naseljavanje Jevreja u Kikindi i okolini u prvoj polovini XIX veka
Mirjam Rajner, Iluminacija hebrejskih rukopisa
Dragoljub Colić, Jevrejiu kulturi i prosveti Zrenjanina
Antal Hegediš, Banatski Jevreji u doba Josifa II
Isak Papo, Jevreji na Pirinejskom poluostrvu od iskona do izgona
Tatjana Petrović, Muzika Jevreja sagledana kroz osobenosti muzičke tradicije Sefarda, Jemenićana i Aškenaza
Slavko Gavrilović, O Jevrejima u UgarskojXVIIIiXIX veka
Ženi Lebl, Jevreji u Nišu
Isak Papo, Imena iprezimena Židova Splita
Anna-Maria Grunfelder, Manes Sperber i zagrebački ljevičarski intelektualci
Hugo Rot, Zemlja - prolegomena za studiju o istorijskim atlasima
Nermina Mujezinović, Safed, legenda i stvamost - arhitektura starog grada
David Pardo, Svakodnevnigovoroi bosanski đudeoespanjol
Ženi Lebl, O Jevrejima na Kosovu i u Sandžaku
Nikola Šuica, Leon Koen
Rade Milosavljević, Letopis križevačkih Jevreja
Prilog I

Književni radovi
David Albahari, Moj deda, kantor u N
Dušan Jelić, Iznadkrošnji dudova nije bilo neba
Antonio Jerkov, Veliki tjedan - zapisi Hermana Mraka
Tatjana Cvejin, "Ž" – još živi
Miloš Konstantinov, Uspavani suncokreti
Gordana Kuić, Miris kiše na Balkanu – osvrti
Muhamed Kondžić, Pletači krletki
Ildi Ivanji, Kapija opklade
Ivan Slišurić, Ogledalo Rut Muller
Jasminka Domaš, Žuti leptir Teresienstadta
Dušan Knežević, Petakpopodne
Nina Bogićević, Ratovi su na uvijek na putu stajali, ratovi su nam uvijek sudbine prekrajali
Slavko Stamenić, Atrimortis - tristija iznašeg podnebesja
Ljubica Arsić, Šestžena Isaka Singera
Miodrag V. Mitrović, Zita Pesah - drama u tri čina
Drita Tutunović, Ya sponto la luna - Izgreva mesec
Željko Marković, Jakov putuje u JerusalimPrilogH

Istorijsko-memoarska građa, hronike i sećanja savremenika
Dimitrije Knežev, Zapisi o koncentracionom logoru Mauthauzen - pogibija holandskih Jevreja
Mara Kalderon-Petrović, Sećanja
Žak Finci, Tetka Sinjora
Pavle Šosberger, Kako je to bilo u našoj sinagogi
David Pardo, Mostdugpola vijeka – hvarski zapisi
Rafael-Ratko Altaras, Rahela-Bulkica Anaf: kako je izbegla genocidnad Jevrejima 1941
Jozef Finci, Sarajevsko groblje imoj stari
Nedeljko Terzić, Staklena zemlja - lirski legat
Jozef - Buki Konforti, Od 6. aprila 1941. do 6. aprila 1945
Aleksandar Ajzinberg, Trinestpisama
Mathias Hannau, Neke slike iz foto-albuma Šoe
Haim Mejuhas, Sećanja
Judita Albahari-Krivokuća, Naša nona Rahel
Rečnik jevrejskih pojmova
Sadržaj jevrejskih almanaha (1954-1970)
Bibliografija nagrađenih i otkupljenih radova (1955-1970)
Bibliografija nagrađenih i otkupljenih radova (1971-1996)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License