Jevrejski Almanah 1963 1964 Savez Jevrejskih Opstina Jugosla

JEVREJSKI ALMANAH 1963-1964
Reč redakcije
Dr Lavoslav Kadelburg: DrAlbert Vajs (1905-1964)
Prof. dr Albert Vajs: O antisemitizmu pre iza vreme nacizma Aron Alkalaj: Josif Flavije ipad Judeje
Doc. dr A. Cermanović-Kuzmanović i dr Dragoslav Srejović: Jevrejska grobnica u Duklji
Doc. dr Zdenko Levntal: Naša jadranska obala uputopisu Mešulama iz Voltere
Vinko Ivančević: Udio Zidova upomorstvu starog Dubrovnika
Prof. dt Miroslava Despot: Jacques Epstein - Život i rad
Dr Duško Hr. Konstantinov: Bitoljski Jevreji i VMRO
Marko Perić - Velimir Drechsler: Jugoslovenski Jevreji - španski borci
Aleksandar Levi: Krivična dela protiv čovečnosti i medunarodnog prava iz aspekta jugoslovenskog zakonodavstva
Josef Itai-Indig: Djeca bježe
Dr Teodor Kovač: Prilog poznavanju uništenja jevrejske zajednice u Banatu tokom drugog svetskog rata
Luci Mevorah-Petrović: Deset godina nagradnog konkursa za jevrejsko naučno, književno i umetničko stvaralaštvo
Dr Žak Kalderon: Jevrejska narodna i univerzitetska biblioteka u Jerusalimu
Dr Cvi Rotem: Od sedamdeset jezika - jedan
Prof. dr Alexandar Schreiber: Fülöp Grünwald, Dr Lujo Weissmann
Doc dr Zdenko Levntal: Dida Demajo
Književni deo
Ivo Andrić: Deca
Oto Bihalji-Merin: Franc Kafka
Vladimir Bogdanović: Otoputuje na Ženevsko jezero
Zlata Bojović: Balkon
Hans Bramer: Jedina relikvija
Filip David: Balada o dobrim ljudima
Ivan Ivanji: Prvi osmeh poslerata
Ljubiša Jocić: In memoriam
Danilo Kiš: Sve što je ostalo od mog oca
Hugo Klajn: Šajlok i antisemitizam
Žak Konfmo: Tiju Jeruham
Božidar Kovačević: Žalim krvnika
Ivan V. Lalić: Grob u Pragu
Julija Najman: Soba broj osam
Mirjana Papo: Nađeno je pismo
Sonja Nahman-Premeru: Jedan dan je prošao
Vukić Raković: Mladež
Zoran Stanović: Sećanje na Jerusalim
Marija Šmolka: Takopočinje
Dalia-Lea Štern: Kiša
Prilog
Hronološki pregled važnijih dogadaja iz života jevrejske zajednice u Jugoslaviji 1963. i 1964. godine
Beleške o nekim saradnicima i njihovim prilozima

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License