Jevrejski Almanah 1959 1960 Savez Jevrejskih Opstina Jugosla

JEVREJSKI ALMANAH 1959-1960
Predgovor
Dr Branimir Gabričević: Jevrejska općina u antičkoj Saloni
Prof. dr. Cecil Roth: Sarajevska Hagada i njen značaj u istoriji umetnosti
Prof. dr Jorjo Tadić: Iz istorije Jevreja u Jugoistočnoj Evropi
Fülöp Grünwald: Mušl Fium. Jevrejin sa Rijeke
Doc. dr Zdenko Levntal: Josef lbn Danon iz Beograda
Dr Vuk Vinaver: O Jevrejima u Bubrovniku u XVIII veku
Prof. dr Miroslava Despot: Schabseli Co. kao zastupnici staklane na zagrebačkom kaptolskom posjedu Varaždinske Toplice god. 1784-1786
Prof. dr Lavoslav Glesinger: Zametni tragovi
Božidar Kovačević: O Jevrejima u Srbiji
Nikola Stanarević: Avram Ozerović kao privredni političar
Bogdan Popović: O Teodoru Herclu
Aleksandar Stanojlović: Tragedija banatskih Jevreja za vreme drugog svetskog rata
Prof. Ber Mark: Otpor Jevreja Poljske za vreme hitlerovske okupacije (1939-1944)
Moni Finci: Slučaj Aleksandra-Sanija Salcbergera
Prof. dr Samuel Kamhi: Svijetli likovi
Prof. Avram Pinto: Dr Vita Kajon
Dr Zvi Asaria (Helfgott): Posle podviga kelnskih mazala
Aron Alkalaj: Put u Izrael
Dušan Sindik: Muzej Saveza jevrejskih opština Jugoslavije
Aleksandar Levi: Naši horovi
Književni deo
Ivo Andrić: Sećanje na Kalmija Baruha
Liza i Oto Bihalji-Merin: Ben San i paćenik Jov
Gustav Cvijak: Iz dnevnika
Zora Dirnbach: Izpepela Feniks (radio drama)
David Filip: Tok velike reke
Ljubiša Jocić: Ne uspomene već život (pesma)
Ivko Jovanović: Jesen
Ina Jun-Broda: Majka od Đakova (pesma)
Ina Jun-Broda: Mržnja? (pesma)
Simha Kabiljo: Sudbinski kvartet (pesma)
Danilo Kiš: Fiir Juden verboten (odlomak iz romana)
Žak Konfmo: Mirenje
Đorde Lebović: Sahrana počinje obično posle podne
Drago Miletić: Stihovi gorki (pesme)
Armando Moreno: Nedelja na okupiranom Dorćolu
Danilo Nahmijas: Jablanovi
Julija Najman: Šapat
Dimitrije Tasić: Na marginama Aninog dnevnika (pesma)
Dragiša Vitošević: Simona Prikazi knjiga
Ivan Ivanji: Žak Konfino, "Nove humoreske"
Dr Teodor Kovač: Danilo Nahmijas, "Nema mjestapodsuncem"
Ivan Ivanji: Zanimljiva knjiga o Jevrejima u Nemačkoj pre 1933
Ivan Ivanji: Tragom reportaže o tragu jednog deteta

Prilog
Hronologija važnijih događaja iz života jevrejske zajednice u Jugoslaviji (1959 i 1960)
Beleške o nekim saradnicima i njihovim radovima
) Radovi u istorijskom delu poredani su hronološki po temama, a u književnom delu azbučnim redom po autorima.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License