Jevrejski Almanah 1957 1958 Savez Jevrejskih Opstina Jugosla

JEVREJSKI ALMANAH 1957-1958
Uz naš treći Almanah
Doc dr Lavoslav Glesinger: Hebraizmi u govom zagrebačkih Jevreja i ne-Jevreja
Dr Samuel Pinto: Španjolske izreke iposlovice bosanskih Sefarada
Mirko S. Mirč: Jevrejina Balkanskom Poluostrvu i u staroj srpskoj državi do dolaska Turaka
Lazar Ćelap: Jevreji u Zemunu za vreme Vojne granice
Ing. arh. Milica Detoni: Mariborski geto
Prof. dr Miroslava Despot: Protužidovski izgredi u Zagorju I Zagrebu godine 1883
Marijana Schneider: Predmetižidovskog verskog karaktera u Povijesnom muzeju Hrvatske u Zagrebu
Prof. Paulina Albala: Dr DavidAlbala kao jevrejski nacionalni radnik
David-Dale Levi: Bitoljski Jevreji u Narodnooslobodilačkoj borbi Svetli tragovi jednog herojskog mučenika
Dr Bukić Pijade: Tripesme iz logora na Banjici
Dobrivoje Dim. Branković: In memoriam dr Bukića Pijade
Dr Žarko Fogaraš: Mučenik drBukić Pijade na Banjici
Đuro Pavlović: Narodni heroj Josip Engl
Jakov Atijas: Drug Berto
Prof dr Albert Vajs: Osvrt i perspektiva
Dr Zdenko Levntal: Nagradna istraživanju istorije jugoslovenskih Jevreja
Edita Vajs: Učešće žena u jevrejskom javnom radu u Jugoslaviji
Gavrilo Deleon: O delatnosti jevrejske omladine u Jugoslaviji
Maks Vajs: Prethodnirezultatipopisa Jevreja u Jugoslaviji
Aleksandar Levi: "Šuma mučenika " - spomenik Jevrejimapalim borcima i žrtvama fašizma
Dr Cvi Rotem: Izrael na pragu drugog decenija
Jakir Eventov: Nostalgije Evropljanina. Uz desetogodišnjicu smrti Aleksandra Lichta
Naftali-Bata Gedalja: Dva cara ijedna kraljica
Dr Žak Kalderon: Hramovi nauke u Izraelu
Književni deo:
Dimitrije Mašanović: Neki elementi duhovne i estetske strukture pripovedaka Isaka Samokovlije
Dr Cvi Rotem: Hinko Gottlieb u Erec Jisraelu
Hinko Gottlieb: Hana i Malka
Danilo Nahmijas: Umiranje
Vladislav Bronjevski: Poljskim Jevrejima
Ina Jun-Broda: Iz ciklusa "Ruke"
Božidar Kovačević: Večiti Izrailj
Ljubiša Jocić: Pesma Jevrejka
Žak Konfmo: Ludnica
Maja Zrnić: Vodič
Julija Najman: Sonata za violinu
Nepoznati autor: Dijete
Sonja Nahman-Premeru: Nove cipele
Ignac Horovic: Skela brojpet
Drago Miletić: Zvezde su bile žute
Dr Teodor Kovač: Dnevnik Ane Frank
Ivan Ivanj i: Esesovci i Jevreji
Prilog:
Hronologija važnijih događaja iz života jevrejske zajednice u Jugoslaviji (1956-1958)
Beleške o nekim saradnicima i radovima ovog Almanaha

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License