Jevrejski Almanah 1954 Savez Jevrejskih Opstina Jugoslavije

JEVREJSKI ALMANAH 1954
Uvodna reč
Dr Albert Vajs: Jevreji u novoj Jugoslaviji
Dr Samuel Pinto: Položaj bosanskih Jevrejapod turskom vladavinom
Dr Lavoslav Glesinger: Izpovijesti Jevreja u Hrvatskoj
Dr Hajim Kamhi: Novopronađeni dokumenti iz Dubrovačkog arhiva
Luci Mevorah-Petrović: Rukopis Viktora Morpurga o Danielu Rodrigezu i osnivanju splitske luke
Dr Žak Konfmo: Tragom lažnog Mesije
David A. Alkalaj: Utisci sa muzejsko-istoriske izložbe Saveza
Dr Zdenko Levntal: Drugovi kojih višenema
Moni Finci: Jedna bumapriredba "Matatje"
Armando Moreno: Jevrejska omladina Beograda u NOV
Dvoje naših narodnih heroja.
- Mordo Nahmijas "Lazo".
- Estreja Haima Ovadija "Mara"
Viktor Hajon: Konačno-sloboda (Formiranje jevrejskog bataljona na ostrvu Rabu)
Cvi Loker: Jevrejski padobranci iz Palestine za vreme Drugog svetskog rata
Aleksandar Levi: Spomenici Jevrejima borcima i žrtvama fašizma
Oliver Đurić: Slikar Leon Koen
Slavko Radej: Hinko Gotlib
Dr Samuel Kamhi: DrKalmi Baruh
Aleksa Čelebonović: Bora Baruh
Aleksa Čelebonović: Daniel Ozmo
Aron Alkalaj: Purim u jevrejskoj mahali
Prof. Solomon Kalderon: Jevrejska gimnazija u Beogradu
Dr Lavoslav Kadelburg: Nešto o našem domu staraca
Dr Ezra Joran: Pet godina neizvesnosti Izraela
Dr Jakov Kalderon: Hajim Vajcman. - Povodom prve godišnjice smrtil
Dr Cvi Rotem: Mlada izraelska generacija
Dr Moše Bar Cvi: Na putu stvaranja jedinstvene nacije
Dr Meir Weltmann: Tradicija boraca, pionira inaučnika
Dr Solomon Gaon: Iz istorije sefardske zajednice u Engleskoj

Književni deo
Isak Samokovlija: Kućerak na Bjelavama (Odlomak) Hinko
Gottlieb: Pismo iz koncentracionog logora (pesma)
IvoAndrić: Bife "Titanik " (odlomak)
Ljubiša Josić: Ne znam za očiinebesa plava - Pesma Jevrejina u logoru
Hinko Gottlieb: Kadiš u Šumi
Željko Lederer-Lador: U sinajskoj noći, na straži (pesma)
Frida Filipović: Ruže na porculanu
Hinko Gottlieb: Rukavice moje majke (pesma)
Joel Palgi: Ušumama Jugoslavije (odlomak)
Aleksa Amon: Moje tamnovanje na savskoj cesti
Rikica Ovadija: Lutko moja (Uspavanka iz dana zbijega)
Sonja Nahman-Premem: Rahelika
Dr Žak Konfmo: Od naših starih u Domu
Đorde Lukač: Od žute kuće do tihog Dona (odlomak)
Dr Andreja Deak: Turist iz Nemačke
Dr Stevan Braun-Quasimodo: Kineska soba
Julija Najman: Izbeglice
Jozef Debreceni: Tragovi vode u Novi Sad. - Marginalije uz knjigu "Zločini fašističkih okupatora i njihovih pomagača protiv Jevreja u Jugoslaviji"
Miodrag M. Pešić: "Hladnikrematorijum" J. Debrecenija
Stanislav Vinaver: "Veseli sirotani" Saloma Alehema
Svetlana Velmar-Janković: Dve knjige čika Konfina
Dr Teodor Kovač: "Podžutom trakom " Andreje Deaka
Miodrag M. Pešić: Lirska povest Ervina Šinka
Prilog
Hronologija nekih važnijih dogadaja iz života jevrejske zajednice Jugoslavije (1945-1953)
Kratke beleške o saradnicima "Jevrejskog almanaha god. 1954"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License