Jevreji Zrtve Rata 1941 1945 Zupanja

Jevreji, žrtve rata 1941-1945 ŽUPANJA
Poimeničan popis žrtava Drugog svetskog rata, 1964 i 1992, Savezni zavod za statistiku, Beograd Žrtve rata 1941.-1945. Popis iz 1964. godine JEVREJI, Savezni zavod za statistiku, Beograd
spisak nije potpun
Spisak uključuje Jevreje ŽUPANJE
Za većinu postiji i godina rođenja
IME, IME OCA/SUPRUGA, PREZIME
ŽUPANJA
Auslender Josip Erna rođena 1903
Berger Fani rođena 1878
Brod Sandor Mancika rođena 1901
Kadelburg Hinko Nandor rođen 1902
Kadelburg Mink Tobijas rođen 1881
Kon Žiga Emil rođen 1930
Neulander Jakob Artur rođen 1895
Neulander Jakob Ljudevit rođen 1911
Prais Marso Adolf rođen 1880
Rosenberg Erna rođena 1899
Rothmiler Josip Elvira rođena 1905
Šen Šandor rođen 1889
Šen Šandor Žana rođena 1894
Štain Elza rođena 1900
Trstentak Jakob Vera rođena 1907

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License