Jevreji Zrtve Rata 1941 1945 Zepce

Poimeničan popis žrtava Drugog svetskog rata, 1964 i 1992, Savezni zavod za statistiku, Beograd Žrtve rata 1941.-1945. Popis iz 1964. godine JEVREJI, Savezni zavod za statistiku, Beograd
spisak nije potpun
Spisak uključuje Jevreje i iz Žepča
Za većinu postoji i godina rođenja
IME, IME OCA/SUPRUGA, PREZIME

ŽEPČE
Altarac Avram Estera
Altarac Isak Eliša
Altarac Isak Safira
Altarac Isak Simha
Altarac R. Musafija Rahela
Finci Jakov Solči
Kabiljo Eliša
Kabiljo Avram Sida
Kabiljo Avram Izidor
Kabiljo Avram Jakica
Kabiljo Berto Avramiko
Kabiljo Eliša Blanka
Kabiljo Eliša Isidor
Kabiljo Eliša Albert
Kabiljo Eliša Beba
Kabiljo Eliša Bukca
Kabiljo Eliša Jakica
Kabiljo Fliša Lotika
Kabiljo Eliša Merjama
Kabiljo Eliša Moric
Kabiljo Hajmo Avram
Kabiljo Hajmo Simha
Kabiljo Isak Aron
Kabiljo Jakov Avram
Kabiljo Jakov Eliša
Kabiljo Jakov Jozef
Kabiljo Jakov Sevi
Kabiljo Joko Blanka
Kabiljo Joko Jozef
Kabiljo Joko Moric
Kabiljo Jozef Bukica
Kabiljo Moša Eliša
Kabiljo Moša Jak
Kabiljo Sevi Isak
Kabiljo Sevi Izidor
Kabiljo Sevi Jakica
Kabiljo Sevi Moric
Levi Mošo Palomba
Maestro Luna
Musafija Avram Leon
Musafija Dudo
Musafija Hajmo Aron
Musafija Jusa Bukica
Musafija Leon Olga
Musafija Manuilo Rafo
Musafija Rafo Jozef
Musafija Rafo Simha
Pinto Haim Ana
Štraus Josip Leo
Vajler Šandor Ljudevit

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License