Jevreji Zrtve Rata 1941 1945 Pozarevac

Poimeničan popis žrtava Drugog svetskog rata, 1964 i 1992, Savezni zavod za statistiku, Beograd Žrtve rata 1941.-1945. Popis iz 1964. godine JEVREJI, Savezni zavod za statistiku, Beograd
spisak nije potpun

Za većinu postoji i godina rođenja
Ime, ime oca ili supruga i prezime

Abinun (Adolf) Rifka
Adolf (Josip) Anaf
Albahari (Moša) Danilo
Alkalaj (Avram) Lela
Alkalaj (Hajmo) Lena
Almozlino Simka
Almozlino (David) Sultana
Amar (Avram) Jakov
Amar (Avram) Majer
Amar (Avram) Moša
Anaf (Adolf) Josif
Anaf (Adolf) Sarina
Anaf (Adolfl David
Anaf (Marko) Naka
Avramović (Moša) Sara
Baruh (Adolf) Matilda
Baruh (Ilija) Berta
Behaim (Avram) Berta
Benarojo (David) Josip
Beraha (Jakov) Jela
Eškenazi (Marko) Lenka
Gabaj (Haim) Aron
Gabaj (Hairn) Isak
Gaon (David) Isak
Gaon (David) Rafailo
Gaon (Isak) Mošo
Gaon (Samuilo) Rufica
Iric (Duro) Hela
Kalef (Leon) Soka
Kalef Sofija
Katalan (Moren) Bukica
Katan (David) Lela
Koen (Leon) Jakov
Koen (Leon) Salomon
Koen (Leonl Isak
Mandilović (Boro) Isak
Medina (Moreno) Veza
Melamed (Isak) Ana
Melamed (Isak) Momčilo
Melamed (Isak) Ranko
Melamed (Isak) Vinka
Melamed (Josip) Isak
Mevorah (Isak) Rašela
Pijade (Moša) Haim
Šlanger (Ignjat) Jovanka
Tuvi (Adolf) Rahela
Tuvi (Avram) Lenka
Tuvi (Avram) Lujza
Zervanicer (Ignjat) Margita
Zunana (Bukus) Bosa
Zunana (Danilo) Bukica

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License