Jevreji Zrtve Rata 1941 1945 Drenovci

Jevreji, žrtve rata 1941-1945, Drenovci
Poimeničan popis žrtava Drugog svetskog rata, 1964 i 1992, Savezni zavod za statistiku, Beograd Žrtve rata 1941.-1945. Popis iz 1964. godine JEVREJI, Savezni zavod za statistiku, Beograd
spisak nije potpun
Spisak uključuje Jevreje DRENOVCA
Za većinu postiji i godina rođenja
IME, IME OCA/SUPRUGA, PREZIME
DRENOVCI
Gross Aleksandar Bruno rođen 1925
Gross Aleksandar Silvio rođen 1929
Gross Filip Berta rođena 1904
Herman Hajman Ela rođena 1905
Nauman Izidora Selma rođena 1884

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License