Jevreji Zrtve Rata 1941 1945 Cerna

Jevreji, žrtve rata 1941-1945, CERNA
Poimeničan popis žrtava Drugog svetskog rata, 1964 i 1992, Savezni zavod za statistiku, Beograd Žrtve rata 1941.-1945. Popis iz 1964. godine JEVREJI, Savezni zavod za statistiku, Beograd
spisak nije potpun
Spisak uključuje Jevreje CERNE
Za većinu postiji i godina rođenja
IME, IME OCA/SUPRUGA, PREZIME
CERNA
Hamburger Karlo Jeremija rođen 1895
Hamburger Karlo Margareta rođena 1898

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License