Jevreji U Sremskoj Mitrovici

Ubrzo nakon dobijanja dozvole za stalnim naseljavanjem Jevreja na teritoriji grada Sremske Mitrovice, otpočeo je njihov učestaliji dolazak. Prvobitno su u grad stizali pojedinci iz fruškogorskih sela: Čalma, Grgurevci, Ležimir, Erdevik, Divoš, Manđelos, u kojima su više od jednog veka bili nastanjeni. Oni su I ranije povremeno dolazili u grad sa posebnim propusnicama, baveći se “torbarenjem”, najčešće pazarnim danima.
1865 je zvanično počelo doseljavanje većeg broja Jevreja, najviše iz okolnih sela, Bačke (Palanka, Sivac, Sombor), Slovačke I Mađarske. Kasnijih decenija dolaze Jevreji I iz Austrije, Galicije, Poljske I Rusije. S obzirom na poznavanje različitih jezika I tradicije u trgovini logično je bilo da se najveći broj Jevreja u gradu opredeli na otvaranje trgovačkih I zanatskih radnji. Većina njih je pripadala srednjem sloju građanstva, mada je bilo I bogatijih porodica industrijalaca ali I siromašnih.
Julije Kohn je bio vlasnik “Mitrovačke Paropile” dd, Ignatz Frankfurter je osnovao firmu “Aurum” koja se bavila preradom metala I hemijskom industrijom (Zmaj Jovina 4), Julije Fuchs Upravnik električne centrale, Adolf Gross upravnik državne železnice, Heinrich Weiss vlasnik pivare, Erwin Weiss vlasnik mlina, Herman Pesing vlasnik tvornice pokućstva (Planinska 9-11), Aleksandar Kremer je posedovao hotel “Park” (Ćire Milekića 1), bioskop I stanove za iznajmljivanje, Felix Lustig vlasnik hotela “Central” I takođe rentiranjem, Wilhelm Ziegler vlasnik menjačnice, Oskar Lederer radio je kao glavni inžinjer u Uredu za regulaciju rečnih plovidbi.
Advokaturom I pravničkim poslovima su se bavili Slavko Kirschner, Žiga Baum, Leon Gertner, Simon Morgenstern I Friedrich David (sudija takođe), Teodor Furman, Julije Pollak. Lekari su bili Eduard lederer, Josip Rosenzweig, Juliška Lederer, David Freund I Lili Bem.

God.osn. Ime I Prezime delatnost adresa
1869 David Breiner Trgovina sitničarskom robom
1869 Moritz Friedman Trgovina
1869 Johann Wiegenfeld Trg.muške galanterije
1869 Simon Keiser Krojačka radnja
1870 Emanuel Hirth Staklorezačka radnja
1870 Moritz Goldschmidt Krojačka radnja
1872 Julio Kraus Staklarska radnja
1872 Salomon Alt Trgovina
1874 Josef Schaffer Trgovina
1874 Katarina Buchbinder Sitničarska radnja
1874 David Kohn Molerska radnja
1875 Simon Silberberg Mesarska radnja
1875 Fani Kohn Sitničarska radnja
1876 Adolf Wiegenfeld Trgovina
1877 Herman Pesing Sitničarska radnja
1877 Herman Pesing Trgovina pokućstvom
1877 Herman Pesing Trgovina vinom,
1877 Julijana Fischer Sitničarska radnja
1879 Regina Fischer Sitničarska radnja
1879 Lazar Fischer Trgovina
1880 Julijana Schoenstein Sitničarska radnja
1880 Adolf Klein Sitničarska radnja
1880 Heinrich Schwitzer Trgovina
1880 Jakob Steinitz Sitničarska radnja
1880 Eduard Fillinger Zlatarska I sajdžijska radnja
1881 Ignatz Deutsch trgovina Kazandžijska 29
1881 Adolf Frankel Krojačka radnja
1882 Karl Wiegenfeld Trgovina
1883 Moritz Beerman Trgovina
1887 Herman Hirth Staklorezačka radnja Trg Kralja Petra
1888 Wilhelm Adolf Mandl Trgovina
1889 Josef Fleischman Trgovina kožom Trg Kralja Petra 2
1889 Simon Rozenberg Prehrambena radnja
1889 Fani Wiegenfeld Prehrambena radnja
1889 Eduard Alt Trgovina galanterijom Stari Šor
1890 Regina Friedman Ćurčijska radnja
1890 Lenka Pesing Stolarska radnja
1891 Julijana Pesing Trgovina hranom
1892 Adolf Morgenstern Sitničarska radnja
1892 Adam Kohn Manufakturna trgovina
1892 Josip Mandl Sitničarska radnja
1894 Nina Deutsch Sitničarska radnja
1896 Adolf Ziegler trgovina Crkvena ul.
1897 Julio Kaufman trgovina Đačka 12
1898 Leopold Mueller Sitničarska radnja
1899 Salomon Buchwald Trg. konfekcijskom robom
1900 Regina Baumgarten Trgovina šivaćim mašinama
1900 Johann Willany Manufakturna trgovina
1901 Isidor Weiss manufaktura
1901 David Adler Manufaktura
1905 Wilhelm Breier trgovina Planinska 45
1905 Jakob Braun Krojačka radionica
1905 Jakob Braun Konfekcijska radnja
1906 Isidor Pesing Trgovina gotovih odela
1909 David Zipressenbaum Zlatarska radnja Ćire Milekića 46
1911 Isidor Weiss Galanterijska radnja
1913 Karl Wessel Trgovina
1919 Herman Rothmüller manufaktura Savska 14
1920 David Ferstner Prodavnica stakla I porcelana Trg Sv.Stefana
1921 Fani Gertner Prodavnica ženske garderobe Trg Kralja Petra 7
1923 Sigmund Gross Špeceraj I gvožđara Ribarska obala 3
1923 Adolf Zomer Trgovina brašnom
1923 Mavro Perl Trgovina venom
1923 Samuel Steiner trgovina Pukovnijska ul.
1924 Bernat Pesing Stolarska radionica Fruškogorska ul.
1924 Jakob Freund Krojačka radnja Fruškogorska ul.
1927 Adolf Rozenberg manufaktura Ćire Milekića 17
1927 Oskar Fischer Trgovina živinom I jajima Stari Šor 2
1928 Moritz Fleischman Trgovina kožom
1929 Jakob Gertner Obućarska radnja Svetla ul.
1930 Jene Ferstner Piljarnica I trgovina živinom Planinska 70
1930 Sigmund Hubert trgovina Ćire Milekića 17
1930 Petar Morgenstern Trgovina gvožđem, čelikom Stari Šor 47
1932 Elvira Gross Krojačka radnja Zanatlijska ul.
1932 Ivan Kraus Tesarska radionica
1935 Josip Kraus Zidarska I molerska radnja Niska 42
1935 Franjo Skalicki Obućarska radnja Pašićeva 20
1935 Muci Rosenberg slovoslagač
1937 Leo Freund Galanterija “Tivar” Trg Kralja petra 1
1937 Jelka Lederer Apoteka I galanterija Ćire Milekića trg
1937 Šandor Fleischman Trg.mešovitom robom I kožom Trg Kralja Petra 38
1938 Leopold Kraus Sitničarska radnja Vodna ul.
1938 Arnold Rosenberg trgovina Trg Kralja Petra 26
1938 Heinrich Ressler trgovina Trg Kralja Petra
1938 Isidor Pollak Trgovina
1938 Benjamin Ferstner Trgovina pomodne robe Pašićeva 78
1938 Johann Hubert trgovina Svetla 18
1938 Julije Kovač Galanterija, igračke Masarikova 17
1938 Arnold Klein Trgovina pomodne robe
Rajko Draganović

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License