Jevreji U Malim Mestima U Bosni I Hercegovini

Mala mjesta u Bosni
U manjim mjestima živio je manji broj Jevreja. U Prnjavoru su četnici pobili Jevreje. U Srebrenici su ih pokupile ustaše i strijeljani su u logoru. Isto tako u: Tesliću, Tešnju, Kladnju, Gradačcu, Gračanici, Jajcu, Doboju.
Ustaše su iz Rogatice dovele u Podromaniju 17 Jevreja i tamo pobile. Danas je njima podignut spomenik, kosti pokupljene i sahraniene u zajedničku grobnicu. Od 13 preživjelih 5 je bilo u izbjeglištvu, 7 u njemačkim zarobljeničkim logorima, 1 u NOB. Jevreji iz Bosanske Gradiške, Bosanskog Novog i Bosanskog Šamca odvedeni su u Staru Gradišku i tamo pobijeni. Jevreji Vlasenice nisu odvedeni u logor, nego su 6. maja 1942. godine na grozan način poubijani od ustaša francetićeve „Crne legije' u mjestu Ružina Voda između Vlasenice i Han-Pijeska. U Bugojnu je bilo 11 jevrejskih porodica. 2. 8. 1941. godine ustaše su ih u zatvorenom kamionu odvele do susjednog sela Gračanice, te ih zaklai i bacile u jednu jamu. Žene i djecu su odvele u logor Jasenovac.
odlomak iz knjige: PINTO, Avram, Jevreji Sarajeva i Bosne i Hercegovine, Veselin Masleša,Sarajevo, 1987, ISBN 86-21-00090-3

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License