Jevreji U Beogradu Ignjat Slang

JEVREJI U BEOGRADU - IGNJAT ŠLANG

50PX-Y~1.JPG
Sva copyright prava ima B'nei B'rit loža Srbija 676 i ona je saglasna da se knjiga objavi kao web prezentacija doprinoseći time predstavljanju istorije Jevreja Balkana i to bez bilo kakve finansijske nadoknade.

Ove godine navršava se osamdeset godina postojanja sinagoge u Beogradu, u Kosmajskoj ulici 19. Takođe, navršava se i osam decenija od objavljivanja knjige "Jevreji u Beogradu", koju je napisao Ignjat Šlang, rabin Jevrejske aškenaske opštine, koji je službovao u pomenutoj sinagogi do početka Drugog svetskog rata.

Nastojeći da ove dve značajne godišnjice budu što dostojnije obeležene, B'nei B'rit loža Srbija 676 omogućila je objavljivanje reprint izdanja knjige "Jevreji u Beogradu" želeći da čitaocima pruži obuhvatniji uvid u istoriju jedne od najvećih i najznačajnijih jevrejskih zajednica na Balkanu.

Ignjat - Jichak ben Šraga Hakoen - Šlang rođen je u mestu Klasno, u Poljskoj. Visoku rabinsku školu završio je u Presburgu (Bratislava). Službovao je kao hazan u Pakracu, odakle je početkom 20. veka, sa suprugom i tri sina, došao u Beograd.

Pored ove, Ignjat Šlang je objavio i knjige: "Ikarei haemunim" (osnovi Mojsijeve vere), "Lašon vadat" (udžbenik hebrejskog jezika za početnike) i "Jevreji na severoistoku Evrope".

Bio je jevrejski veroučitelj za više razrede gimnazije.

Sarađivao je u cionističkoj organizaciji i bio među osnivačima B'nei B'rit lože Srbija, februara 1911.

Stradao je u logoru na Banjici, marta 1942. godine.

Beograd, maja 2006.

B'nei B'rit loža Srbija 676

Izdavač: hiCAD d.o.o. Novi Sad, Puškinova 17
Za izdavača: Branko Šnap
Štampa: „Aleksandar“, Pančevo, Ivana Milutinovića 17
Tiraž: 500 primeraka
Štampanje reprinta omogućila : B'nei B'rit loža Srbija 676

Korišćena bibliografija

Predgovor

Uvod u delo

Glava I

Jevrejsko narodno predanje.
Čitanje Megile (Knjiga o Estiri) na dan 15. Adara.
Oskudica u istorijskim podacima o Beogradu u opšte.
Beograd u vezi sa Hazarima.
Pominjanje Jevreja u početku XIII veka.
»Žudioska« ulica u Dubrovniku.
Jevreji u Južnoj Srbiji u starom veku.

Glava II

Poreklo i zanimanje jevrejskog stanovništva Beograda.
Prijateljski odnosi sa Grcima.
Grčki Jevreji i njihova uloga u hrišćanskim pokretima u Vizantiji, Hazarskoj i Bugarskoj.
Jevrejsko stanovništvo u Zapadnom Rimskom Carstvu.
Dodir jednog i drugog dela Jevrejstva sa Beogradom.
Verska zavisnost Jevreja od Gaona u Vaviloniji i njen prestanak.
Prve rabinske škole u Evropi.
Krstaški ratovi i Jevreji Balkanskog Poluostrva.
Počeci jevrejske književnosti u Evropi.
Nadiranje Islama prema Balkanskom Poluostrvu i postanak jevrejskih naučnih središta u Carigradu, Solunu, Jedrenu i Beogradu.

Glava III

Jevreji starosedeoci na Balkanskom Poluostrvu.
Putopisi Benjamina iz Tudele.
Naučni radovi jevrejskih književnika.
Rabini Johanan, Leon, i Menahem u Ohridu, Tobija i Meir u Kosturu, Dosa u Vidinu.
Doseljavanje Jevreja iz Španije i Portugalije.
Osnivanje sefardskih opština širom Turske Carevine.

Glava IV

Širenje štamparske veštine i Jevreji u Turskoj.
Rabinska porodica Lav u Bitolju.
Josef Lav u Solunu.
Njegova pismena veza sa beogradskim Jevrejima u sredini XVI veka.
Beogradski rabini toga doba: Avram Benjamin i drugi sveštenici
Šemuel de Medina solunski i rabini Beograda.
Avram Gaskon; Meir Anđel i njegova naučna dela.
Jevrejski kvart u Beogradu.
Nađeni nadgrobni spomenici.
Stara naseobina Jevreja u Skoplju.
Staro groblje.
Rabini Aron Abijov, Elija Arbaro
Josif Handali i njegov sin Jošua.
Jichak Pardo.
Stara jevrejska kolonija u Bitolju (Monastir).
Aragonska i Portugalska sinagoga.
Šelomo Molho u Bitolju.
Zanimanja bitoljskih Jevreja.

Glava V

Rabin Juda Lerma.
Njegovo poreklo i njegova dela. Rabinska škola u Beogradu. Rasprave iz njegovog dela »Peletat Bet Jehuda«: Staro jevrejsko kupatilo. Velika trgovina. Njegova osuda nepoštene trgovine.
Rabin Simha Koen. Njegova škola, drugovi i učenici. Njegovo delo »Sefer Šemot« o razvodu braka i sakupljeni književni materijal za njega. Njegov izbor za rabina u Budimu i njegov povratak u Beograd.
Rabin Josif Almosnino. Njegovo poreklo. Primanje rabinata i njegov književni rad »Edut Bijosef« u dve sveske. Njegovo zatočenje u Nikolsburgu od Austrijanaca 1689. godine i njegova smrt. Primeri iz njegovog dela (razne rasprave).

Glava VI

Prilike kod beogradskih Jevreja u XVII veku.
Sefardski i eškenaski Jevreji.
Španski jezik kao jezik Jevreja.
Trgovačke veze beogradskih Jevreja sa primorjem, Solunom, Sarajevom i Budimom.
Opadanje jevrejske naseobine u Beogradu usled ratova izmeću Turske i Austrije.

Glava VII

Sabetaj Cevi, lažni mesija.
Karaiti.
Bespravnost Jevreja u Srednjoj Evropi.
Teške prilike u Beogradu.
Uništenje jevrejskih hramova i škola u Beogradu.

Glava VIII

Vreme austrijske okupacije u Beogradu 1717—39. god.
Podaci Drag. Pavlovića iz bečkih arhiva o Jevrejima Beograda.
Zatečeni španski Jevreji.
Jevrejin Sis.
Bogati eškenaski Jevreji.
Braća Kepeš podigli pivaru.
Monopol za pečenje rakije.
Konkurencija Nemaca i Srba sa Jevrejima.
Državni liferanti.
Stradanje Sisa.
Rabini Levi Jerušalmi i Moreno.
Kulturno stanje toga doba.
Pismenost Jevreja.
Zbližavanje Srba sa Jevrejima.

Glava IX

Povratak Beograda Turskoj.
Rabin Šelomo Monejan proteran u Rausnic.
Šelomo Šalem, rabin i književnik.
Šalem, rabin beogradski i amsterdamski. Njegova književna dela: »Divrej Šelomo«, »Lev Šalem«, »Šone Halahot« i njegova smrt.
Porast zemunske jevrejske opštine od beogradskih iseljenika.
Rabin Natan Gincburg i njegov odlazak u Budim.
Opadanje eškenaske opštine u Beogradu.
Jevrejsko groblje u Paliluli.

Glava X

Rabnin: Hajim David Pardo, Isahar Abualafija i Azriel Jehiel Magriso
Interesovanje Rusije za slovenske narode na Balkanu.
Srpski ustanak u Mačvi i Kočina Krajina.
Sumnja Turaka da Jevreji pomažu ustanak.
Opsada Laodanova.
Stradanje jevrejskog kvarta.
Nova austrijska okupacija.

Glava XI

Mir zaključen u Svištovu 1791. god.
Razočaranje Srba.
Turska nasilja prema Srbima i Jevrejima.
Uprava jevrejske opštine i Rabin Magriso u zatvoru.
Smrt Rabina Magrisa.
Ustanak Karađorđev.
Izgredi protiv Jevreja i mere Karađorđeve protivu toga.

Glava XII

Doba Kneza Miloša Obrenovića.
Rabini Hajim David Pnnto i Avram Jichak Pardo.
Izrael behor David, predsednik, i njegov književni rad.
Naklonost Kneza Miloša prema Jevrejima.
Osvećenje obnovljene sinagoge.
Svečanost Genize, po knjizi Rabina Parda.
Predsednik Hajim Davičo. Njegovo prijateljstvo sa Knezom. Davičo spasava život Knezu Milošu. Begstvo Daviča u Beč i njegov tamošnji rad.
Žena Hajima Daviča.

Glava XIII

Knez Miloš i Jevreji.
Knežev krojač Lazar Levenzon i šeširdžija Tolčinski.
Kapetan kapelnik Josif Šlezinger. Njegovo poreklo i muzičke studije. Njegov dolazak u Beograd. Njegov rad kao osnivača srpske muzike. Šlezinger kao Jevrejin. Njegovi sinovi. Vukašin Petrović.
Napredak grada Beograda i napredak njegovog jevrejskog stanovništva.
Osnivanje jevrejskog odeljenja u kneževoj štampariji.
Rabin Josif Jichak Finci.

Glava XIV

Pokret protiv građanskih prava Jevreja.
Jevrejska trgovina i srpska konkurencija.
Zabrana da Jevreji ne smeju stanovati u unutrašnjosti zemlje.
Izveštaji Alliance Israelite Universelle u Parizu.
Izgonjenje Jevreja iz Šapca, Smedereva i Požarevca.
Njihovo iseljavanje u Peštu i Beč.
Opadanje jevrejskog stanovništva u Beogradu.
Povratak Kneza Miloša i njegovo zauzimanje za Jevreje. Njegova smrt.
Knez Mihailo Obrenović i Jevreji.
Kampanja lista »Svetovida« protivu Jevreja.
Intervencija stranih sila u korist Jevreja.
Jevrejin iz Šapca o situaciji Jevreja u zemlji.

Glava XV

Rad jevrejske štamparije u Beogradu
Slagač i korektor Haham Jakov Šalom Kalderon.
Dela Rabina Jude Alkalaja i njihova tendencija. Rabin Alkalaj, preteča modernog Cionizma.
Dela Hahama Moše Davida Alkalaja.
Kritično stanje beogradskih Jevreja.
Jevrejski kvart i život u njemu.
Pitanje svetkovanja Subote.
Izrael Štern.
Podizanje jevrejskog sefardskog doma.
Eškenaska bogomolja.

Glava XVI

Jevreji u vojsci.
Opažanja pisaca Ubičinija i I. Leba o pravnom stanju Jevreja u Beogradu.
Poslanik Velike Narodne Skupštine Avram Ozer. Njegov izbor.
Odlikovani Jevreji u ratu od 1877. godine. Dr Samuilo Pops; dr Bernard Bril; Benjamin Ruso; Mihailo Ozer.
Patriotski rad jevrejske omladine.
Osnivanje »Srpsko Jevrejske Omladinske Zajednice«. »Srpsko Jevrejsko Pevačko Društvo«. Advokat David A. Koen i njegove »Besede«. Leon A. Koen, akademski slikar. Hajim S. Davičo: »Sa Jalije«. Jovan Mandil.
Patriotski rad jevrejskih žena. »Jevrejsko Žensko Društvo«. Eškenasko Žensko Društvo »Dobrotvor«. Jelena Lebl.
Odlikovani Jevreji.
Predsednici sefardske i eškenaske opštine.

Glava XVII

Ustav od 1888. godnie.
Potpuna ravnopravnost Jevreja.
Povoljni razvitak jevrejskog stanovništva u Beogradu i u Kraljevini.
Rabin Dr Simon Bernfeld i njegov književni rad.
Haham Jakov Altarac.
Kralj Milan i Jevreji.
Kralj Aleksandar Obrenović i Jevreji.
Kralj Petar I i Jevreji.
Izaslanici za doček Kralja Petra.
Polaganje temelja i osvećenje nove sinagoge »Bet Jisrael«.
Aneksija Bosne i Hercegovine i beogradski Jevreji.

Glava XVIII

Jevreji u Balkanskom ratu.
Odziv jevrejskih obveznika.
Jevreji u samarićanskoj službi.
XXII Rezervna bolnica eškenaskih Jevreja u Beogradu.
Prve žrtve. Moša Amar, konjički potporučnik i njegova junačka smrt. Oficiri: Ašer M. Levi, Maks Gutman Krivolački, Benko Davičo. Vojnici: Isak B. Amar, David Anđelković, Avram Demajo, i drugi.
Jevreji iz oslobođenih južnih krajeva.

Glava XIX

Jevreji u svetskom ratu.
Sklonište u podrumima.
Đakpodnarednik Leon B. Lebl. Njegov patriotski rad i njegova junačka smrt.
Dva brata Moše Amara.
Četiri sina Džintile B. Ruso.
Haham Isak Kalmi.
Smrt Davida Koena.
Internirani i zatočeni Jevreji.
Taoci.
Misija Jevreja u Engleskoj i Americi.
Izjava Srpske Kraljevske Vlade o Balfurovoj deklaraciji.

Glava XX

Poratni rad beogradskih Jevreja
Doček Regenta.
Proširena Kraljevina S. H. S. i Jevreji.
Osnivanje »Saveza Jevrejskih Veroispovednih Opština« i njegov zadatak.
»Savez Rabina Kraljevine S. H. S«
Imenovanje Vrhovnog Rabina Kraljevine S. H. S.
Rad oko izjednačenja jevrejskih konfesionalnih zakona.
Zemaljska Cionistička Organizacija.
Jevrejski časopisi.
Menahem Usiškin.
Odnos Jevreja prema političkim strankama i njihov udeo u opštem javnom radu.
Rad beogradskih Jevreja na izgradnji svojih verskih, kulturnih i humanitarnih institucija.
Sefardska Oaština i njene važne ustanove. Umrli Hahami. »Oneg Šabat i Gemilut Hasadim«. Društveni Dom. »Jevrejsko Žensko Društvo«. »Srpsko-Jevrejsko Pevačko Društvo«. »Potpora«.
Eškenaska Opština. Svečano polaganje temelja novom Opštinskom Domu. »Hevra Kadiša«. Eškenasko Žensko Društvo »Dobrotvor«.
Zajedničke ustanove sefardskih i eškenaskih Jevreja. Mesna Cionistička Organizacija. Jugoslovenska farma. Omladinsko udruženje. Loža »Srbija« N. O. B. B. i njen rad.
Ekonomsko stanje Jevreja: trgovina, zanat, umetnost i njihov udeo u zemaljskom prometu.

Glava XXI

Hronološki pregled beogradskih rabina: spisak rabina sa godišnjeg pomena (srpski i jevrejski).

Spisak rabina po istorijskim dokumentima (srpski i jevrejski).

_

CIP - Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 94(=411.16) (497.111)

ŠLANG, Ignjat, Jevreji u Beogradu / napisao Ignjat Šlang. - Novi Sad: Hicad, 2006 ( Pančevo : Aleksandar). - XIV, 142

Tiraž 500. - fototipsko izd.: Beograd : Štamparija M. Karić, 1926.

ISBN 86-83479-05-6

a) Jevreji - Istorija - Beograd

COBISS.SR-ID 213467143

50PX-Y~1.JPG Sva copyright prava ima B'nei B'rit loža Srbija 676 i ona je saglasna da se knjiga objavi kao web prezentacija doprinoseći time predstavljanju istorije Jevreja Balkana i to bez bilo kakve finansijske nadoknade.

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License