Jevreji Su Duzni Predati Svoje Radio Aparate I Hladnjake

JEVREJI SU DUŽNI PREDATI SVOJE RADIO APARATE I HLADNJAKE

JEVREJI SU DUŽNI PREDATI SVOJE RADIO APARATE I HLADNJAKE

Svi jevreji nastanjeni u Beogradu, dužni su u roku od pet dana predati svoje radio aparate, hladnjake, kao i električne aparate za hlađenje.
Predaja radio aparata i hladnjaka ima se izvršiti u zgradi Osnovne škole u Dečanskoj ulici br. 8 i to ovim redom:
Na dan 29 maja 1941 godine svi oni čija su prezimena od slova A do Đ; na dan 30 maja 1941 godine svi oni, čija su prezimena od slova Ž do L, na dan 31 maja 1941 godine svi oni, čija su prezimena od slova LJ do P, na dan 1 juna 1941 godine svi oni, čija su prezimena od slova P do F, na dan 2 juna 1941 godine svi oni, čija su prezimena od slova H do Š.
Oni jevreji koji ne postupe po ovoj naredbi biće kažnjeni najtežom kaznom.
Pretsednik opštine i Upravnik grada Beograda
Drag. Jovanović

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License