Jevreji Strane Izbeglice U Jugoslaviji

SPISAK STRANIH IZBEGLICA U NIŠU

Predmet br. 10143 – Ivana Belajac – Hrvatska

FLÜCHTLINGSLAGER „SREMSKA MITROVICA”

Da bi se dobila jasna slika o delatnostima Saveza jevrejskih veroispovednih opština Jugoslavije 1940. godine donosimo sledeće podatke: Savez JVOJ brinuo se za preko 3.000 izbeglica u 15 prihvatilista i to u mestima Banja Slatina kraj Banjaluke, Daruvar, Draganići kraj Karlovca, Fužine (kasnije Bosanski Šamac - Jastrebarsko), Kladovo (kasnije Šabac), Lipik, Makarska (kasnije Derventa), Podravska Slatina, Rajhenburg (kasnije Leskovac i Krško), Ruma, Samobor (kasnije Čapljina kod Mostara), Slatina, Sremska Mitrovica (kasnije Lazarevac, Kuršumlijska Banja, Niška Banja), Stubičke Toplice i Vrata (kasnije Brčko).

KLADOVO IZBEGLICE

NIŠ - NIŠKA BANJA

KURŠUMLIJSKA BANJA strane izbeglice

BANJA LUKA - SLATINA strane izbeglice

BRČKO strane izbeglice

ČAPLJINA strane izbeglice

DERVENTA - IZBEGLICE strane izbeglice

BOSANSKI ŠAMAC strane izbeglice

LIPIK strane izbeglice

DARUVAR strane izbeglice

RUMA strane izbeglice

ZAGREB strane izbeglice

PISAROVINA strane izbeglice

DRAGANIĆ strane izbeglice

SUŠAK strane izbeglice

SREMSKA MITROVICA strane izbeglice

SLAVENIĆ strane izbeglice

NEMAČKE IZBEGLICE NA POČETKU STVARANJE NDH, Most, Bilten, Glasilo Udruženja Jevreja iz bivše Jugoslavije, decembar 2003.

IZBEGLICE

Однос државе према проблему европских јеврејских емиграната Iz knjige: POPOVIĆ, Nebojša, Jevreji u Srbiji 1918-1941, Institut za savremenu istoriju (nema godine, nema ISBNa

Meštani šumadijskog sela podigli spomenik Jevrejinu koji ih je lečio

Weintraub Ester

Weintraub Fajga

Weintraub Franziska

Weintraub Saul Jose

Weintraub Viktor

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License