Jevreji Sanskog Mosta

Sanski Most
U „Bosanskom glasniku" za 1914. godinu, strana 455, kaže se: Sanski Most je 1914. godine imao 2.234 stanovnika. Od toga 1.249 Muslimana, 679 Srba, 249 Hrvata, 41 španjolski Jevrejin, 14 Jevreja Aškenaza, 1 evangelist.
Poznato je da su neki Jevreji još za vrijeme okupacije 1878. godine doselili u Sanski Most iz Bihaća, Prijedora i Banje Luke.
Na velikoj narodnoj skupštini održanoj 29. oktobra 1918. godine izabran je jednoglasno odbor Narodnog vijeća. U vijeću je bio i Hajim Hason.
Jevreji su uglavnom bili sitni trgovci, zanatlije i državni službenici.
Svi Jeverji su se bili srodili sa sredinom, naročito omladina. Nikada nije bilo nekih nesporazuma i antisemitskih izgreda. Haim-Hajmo Atijas otišao je u Španiju i borio se na strani Španske Republike protiv Franka i fašizma. Učestvuje na borbama u Ebru i drugim bojištima. Nakon kapitulacije Španske Republike Atijas se prebacuju u Francusku, uključuje se u pokret otpora u Francuskoj. Dobio je čin poruenika Franeuske armije. Nakon završetka rata vraća se u Jugoslaviju. Jedno vrijeme radio je u Rijeci. Sado Kabiljo, trgovac, bio je član KPJ u Zagrebu 1941. godine, ustaše su ga ubile kada je pokušao bježati.
Ustaše su u Sanskom Mostu 2. avgusta 1941. godine strijeljale grupu od 6 Jevreja, a 1942. godine odvedena je grupa od 49 muškaraca, žena i djece u ustaški logor Stara Gradiška, odakle se ni jedan nije vratio. U izbjeglištvu je bilo 7 Jevreja iz Sanskog Mosta. Svu imovinu Jevreja opljačkali su ustaše i Nijemci.
PINTO, Avram, Jevreji Sarajeva i Bosne i Hercegovine, Veselin Masleša,Sarajevo, 1987, ISBN 86-21-00090-3

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License