Jevreji Novog Pazara Zrtve Rata 1941 1945

Poimeničan popis žrtava Drugog svetskog rata, 1964 i 1992, Savezni zavod za statistiku, Beograd Žrtve rata 1941.-1945. Popis iz 1964. godine JEVREJI, Savezni zavod za statistiku, Beograd

Ogroman broj grešaka kako ortografskih tako i drugih. Navodi se veliki broj ubijenih na Banjici o kojima nema pomena nigde.
Gledajući Yad Vashem liste vidi se da od stotina novopazarskih Jevreja samo nekolicina ima preživele rođake koji bi ih stavili kao žrtve holokausta ili ih se setili. Novopazarski Jevreji su umrli sami i više nema nikoga ko bi ih setio.
Ovo je samo pokušaj izbavljenja iz tame zaborava. Jedan mali even na grobu kojeg nemaju.

NOVI PAZAR
spisak nije potpun
Abinun (Salomon) Sara rođena 1907. ubijena 1942. godine u logoru
Bahar (Binjo) Hana ubijena od Nemaca 1944. godine u logoru Zemun Sajmište Bahar (Binjo) Moni ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Bahar (Binjo) Rafo ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Bahar (Binjo) Rena ubijena od Nemaca 1944. godine u logoru Zemun Sajmište
Bahar (Jakov) Salamon rođen 1898. nestao 1941. godine
Bahar (Leaćo) Bika ubijena 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Bahar (Leaćo) Juso ubijen 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Bahar (Leaćo) Mošo ubijen 1941. godine u zatvoru K. Mitrovica
Bahar (Leaćo) Safira ubijena 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Bahar (Leaćo) ubijen 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Bahar (Moni) Hana ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Bahar (Moni) Mazal ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Bahar (Moni) Rahela rođena 1942. ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Bahar (Mošo) Luna ubijena od Nemaca 1942. godme u logoru Zemun Sajmište
Bahar (Salamon) David rođen 1931. nestao 1941. godine
Bahar (Salamon) David ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Beograd Banjica
Bahar (Salamon) Mair ubijen od Nemaca 1942. godme u logoru Zemun Sajmište
Bahar (Salamon) Moric rođen 1929. nestao 1941. godine
Bahar (Salamon) Mošo ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Bahar (Salamon) Rebeka rodena 1927. nestala 1941. godine
Bahar (Salamon) Rebeka ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Bahar (Salamon) Sara ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Beograd Banjica
Bahar (Salamon) Žaka rođena 1925. nestala 1941. godine
Bahar (Salamon) Žaki ubijen od Nemaca 1942. godme u logoru Zemun Sajmište
Bahar (x) Aron ubijen 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Bahar (x) Beja ubijena 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Bahar (x) Efrojil ubijen 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Bahar (x) Leon ubijen 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Bahar (x) Luna ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Beograd Banjica
Bahar (x) Mazel ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Bahar (x) Regina ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Bahar (x) Rifka ubijena 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Bahar (x) Samuel ubijen 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Bahar (x) Sara ubijena 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Bahar Efraim Salamon ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Beograd Banjica
Danon (Josif) Mair ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Danon (Josif) Matilda ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Danon (Mair) Josif ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Danon (x) Mirkuša ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Eškenazi (Isak) Reina rođena 1915. ubijena od Nemaca 1941. godine u logoru Zemun Sajmište
Gaon (x) Aron ubijen 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Gracijani (Aron) Rašela rodena 1918. ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Beograd Banjica
Israel (David) Osras roden 1895. ubijen 1942. godine u logoru Log. Nepo.
Israel (x) Katica rođena 1905. ubijena 1943. godine u logoru Log. Nepo.
Izracl (David) Hajm ubijen 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Izrael (Jeroham) Blanka ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Izrael (Josif) Mošo ubijen 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Izrael (Josif) Rašela ubijena 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Izrael (Josif) Rena ubijena 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Izrael (Josif) Sami ubijen 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Izrael (Josif) Sarina ubijena 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Izrael (Mika) Harta ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Izrael (Mika) Lenka ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Izrael (Mošo) Josif ubijen 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Izrael (Mošo) Mika poginuo 1943. godine u NOB-u kod Kolašina
Izrael (x) David ubijen 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Izrael (x) Erna rodena 1941. ubijena 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Izrael (x) Rahela ubijena 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Koen (Efrail) Hana ubijena od Ncmaca 1942. godine u logoru Beograd Banjica
Koen (Josef) Aron ubijen od Nemaca 1942. godrne u logoru Beograd Banjica
Koen (Josef) Klara ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Beograd Banjica
Koen (Josef) Mento Jcvrejin ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Beograd Banjica
Koen (x) Jozef ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Beograd Banjica
Konforti (Avram) Jakov ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Konforti (Avram) Jeroham ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Konforti (Jakov) Luna ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajrmšte
Konforti (Konforati) Sami ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Konforti (Konforti) Hana ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Konforti (Merkuš) Sadik ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Konforti (Sadik) Merkado ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Konforti (Sado) Dijana ubijcna od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Konforti (Sado) Sadik ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Konforti (Solomon) Eli rođen 1940. ubijen od Nemaca 1941. godine u logoru Zemun Sajmište
Konforti (Sumbulko) Mamiko ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Konforti (Sumbulko) Mikica ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Konforti (x) Aron ubijen od Nemaca 1942. godme u logoru Zemun Sajmište
Konforti (x) Bukica ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Konforti (x) Bulisa ubijena 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Konforti (x) Jeroham ubijen 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Konforti (x) Matilda ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Konforti (x) Merkuš ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Konforti (x) Sara ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Konforti (x) Sarina ubijena 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Konforti (x) Solomon roden 1914. ubijen od Nemaca 1941. godine u logoru Zemun Sajmište
Mentović (Avram) Rifka rođena 1927. ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Mentović (Avram) Mošo roden 1931. ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Mentović (David) Buki rođena 1912. ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Mentović (Jakov) Regina rođena 1906. ubjjena od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Mentović (Mento) Hana rođena 1918. ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Beograd Banjica
Mentović (Mento) Isak rođen 1920. ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Beograd Banjica
Mentović (Mento) Matilda rođena 1925. ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Beograd Banjica
Mentović (Mošo) Avram roden 1904. ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Mentović (Mošo) Josef roden 1918. ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Mentović (Mošo) Mento rođen 1898. ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Beograd Banjica
Mentović (Mošo) Palomba rođena 1902. ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Beograd Banjica
Mentović (Mošo) Rahamjn ubijen 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Mentović (Rahamin) David ubijen 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Mentović (Rahamin) Josif ubijen 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Mentović (Rahamin) Mošo roden 1902. ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Mentović (x) Buka ubijena 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Montija (Aron) Hicko? ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Beograd Banjica
Montija (Aron) Mento rođen 1919. ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Beograd Banjica
Montija (Fiko) Aron rođen 1940. ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Montija (Hicko) Aron ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Beograd Banjica
Montija (Menahem) Aron ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Montija (Menahem) Regina ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Montija (Menahem) Zvezda ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Montija (Mento) Fiko roden 1914. ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Montija (Mento) Hana rođena 1916. ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Montija (Mento) Rena ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Montija (Mento) Salamon roden 1910. ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Montija (Rano? Rafo?) Salamon ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Beograd Banjica
Montija (Salamon) Menahem ubijen
Montija (Salamon) Rahela ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Montija (Salomon) Aron ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Beograd Banjica
Montija (Salomon) Samoel ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Beograd Banjica
Montija (Samoel) Rašela ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Beograd Banjica
Montija (x) Aron ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Beograd Banjica
Montija (x) Regina ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Beograd Banjica
Montije (Aron) Rena rođena 1917. ubijena od Ncmaca 1942. godine u logoru Beograd Banjica
Montije (Leačo) Klara ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Beograd Banjica
Montijo (Aron) Salomon rođen 1908. ubijen
Montijo (Menahem) Samojl rođen 1875. ubijen 1943. godine u logoru Podgorica
Moreno (Moša) Perla rođena 1894. ubijena od Nemaca 1943. godine u logoru Nemački logor
Papo (Aron) Jeroham ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Papo (Aron) Mošo ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Papo (Aron) Rena ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Papo (Aron) Sara ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Papo (Binjo) Rahela ubijena od Ncmaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Papo (Hicko) Dana ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Beograd Banjica
Papo (Hicko) Lenka ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Beograd Banjica
Papo (Hicko) Tamara ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Beograd Banjica
Papo (Jakov) Miko ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Papo (Jakov) Mošo ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Papo (Jakov) Rena ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Papo (Jeroham) Aron ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Papo (Josif) Jeroham ubijen 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Papo (Kohn?) Hicko ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Beograd Banjica
Papo (Kohn?) Josjf ubijen 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Papo (Kohn?) Moric ubijen 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Papo (Kohn?) Sadik ubijen 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Papo (Merkado) Jakov ubijen od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmište
Papo (Moric) David ubijen 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Papo (Moric) Vidas. ubijena 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Papo (Sadik) Jeroham ubijen 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Papo (Sadik) Sado ubijen 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Papo (x) Leja ubijena 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Papo (x) Rašela ubijena 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Papo (x) Regina ubijena 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica
Papo (x) Regina ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Beograd Banjica
Papo (x) Sara ubijena od Nemaca 1942. godine u logoru Zemun Sajmiste
Papo (x) Sarina ubijena 1942. godine u zatvoru K. Mitrovica

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License