Jevreji Nisa Poginuli U Balkanskim Ratovima I Prvom Svetskom

Na spomeniku pred ulazom u Nišku Banju uklesana su imena palih Jevreja boraca u Balkanskim ratovima i u Prvom svetskom ratu. Spomenik je podignut 1929. godine.

Moša Avramović
Rafael Avramović
Josef Benvenisti
Binja Daniti
Mika P. Gedalja
Rahamim Sason Kapon
Jakov Kario Karić
Ašer M. Levi
Avram Rahamim Mandil
Danilo Mevorah
Josef B. Meir
Zdravko I. Nisim
Avram Pelosof
Nisim Pelosof
Benjamin Rafael
Moša S. Ruso

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License