Jevreji Iz Kosovske Mitrovice Koji Su Nastradali Na Sajmistu

Jevreji iz Kosovske Mitrovice koji su nastradali na Sajmištu a sahranjeni su u Jajincima
Adižes Elijao,
Adižes Efraim sa suprugom Stelom i sinom,
Adižes Fermoza sa sinom i kćerkom,
Adižes Rafailo sa suprugom idvema kćerima,
Bahar Moša sa suprugom Fermozom i dve kćeri,
Bivas Hajim sa suprugom Vukom i sinom i kćerkom,
Elazar Avram sa suprugom Mirjam i troje dece,
Elazar Efraim sa suprugom Buharom sa petoro dece,
Elazar Moša sa suprugom Mirjam i dve kćeri,
Koen Benvesto sa suprugom Rainom i dvoje dece,
Koen Gavrijel sa suprugom Mirjam i dvoje dece,
Koen Josif sa suprugom Rainom,
Koen Nisim,
Ruben Albert sa suprugom Rahelom i kćerkom,
Ruben Buhor sa suprugom Mirijam i troje dece,
Ruben Johanan sa suprugom Mozom dve kćeri i sinom,
Ruben Josif sa suprugom Rahelom dva sina i kćerkom,
Ruben Rahamin sa suprugom Mirjam i dvoje dece,
Ruben Regina,
Rubenović Mojis sa suprugom Vidom sa dva sina i ocem i majkom.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License