Jeruzalem U Nekoliko Putopisa Na Jidisu Xvii Xviii Stoljece

Jaen Baumgarten

Jeruzalem u nekoliko putopisa na jidišu (XVII XVIII stoljeće) (3)

Tocaot Erec Israel (Amsterdam, 1649)
Stigao sam na mjesto zvano Givat Benjamin i s visine vidio sveti grad Jeruzalem. Prije ulaska u grad isparao sam svoju odjeću kao uspomenu na razaranje Hrama. Vidio sam napuštenih mjesta, zatim sam se popeo na Brdo Hrama da bih vidio zidine i četiri dvorišta, gdje su se djeca Izraela sakupljala u danima svečanosti (regel). Vidio sam mjesto gdje se nalazio sveti Žrtvenik (mizbeah) na kojem se nudila Vječna žrtva (korban tamid), Zapadni zid (Kotel hamaaravi) i mjesto gdje je bio Hram (Bejt hamikdaš), zatim Šator (hikel) i Svetište (devir). Vidjevši sve to, ja sam ponovno isparao svoju odjeću. Poslije sam sišao s Brda Hrama i stigao do jednog dražesnog izvora Šilo (meajan haŠilo) koji izvire iz Brda Hrama i teče prema Maslinskoj Gori, gdje se pod svodom nalazi i jedna obredna kupka u koju možeš zaroniti. Vode imaju ljekovita svojstva, tako dobra da se i bolesnici tu kupaju. Zatim sam se popeo na Maslinsku Goru na kojoj se uzdiže vrlo lijepa stara zgrada. Zatim sam sišao s Brda Hrama da bih otišao u dolinu Josafat, gdje se nalazi jedan grob na padini Brda Hrama. U dolini Josafat krenuli smo jednim nadsvođenim putem koji se nalazi pod Maslinskom Gorom. To je mjesto gdje se pred svjetinom žrtvovala crvenožuta krava. Tunel je napravljen na taj način, da kad si unutra, možeš vidjeti unu-trašnjost Hrama. Zatim sam se popeo na Maslinsku Goru, potom sam se vratio u dolinu Josafat. Ta dolina okružuje Brdo Hrama do razine Žrtvenika, zatim, s desne strane, ona skreće u pravcu juga, tamo gdje se nalazi jedno groblje. Sišao sam tom dolinom sve do njenog kraja. Stižete onda između dvije visoke planine. Ta depresija naziva se Ge-Hinom i ja sam ju prešao do kraja, dok se nisam vratio u dolinu Josafat, gdje se možeš diviti jednoj lijepoj i velikoj kući okruženoj stupovima od mramora i visoko postavljenoj. Zovu je Jad Abšalon. Sagradio ju je mladi Abšalon kao spomen, jer nije imao dijete. Vidio sam također, u dolini Josafat, nedaleko od izvora Šilo, jednu veliku četvrtastu zgradu za koju se misli da je bila grčki hram. Od izvora Šilo stiže se do jednog strmog brežuljka zvanog Mecudat Cion (Tvrđava Cion). Tu su, davno je to bilo, pomazivani prinčevi koji su bili Davidova djeca. Tamo se nalazi stara zgrada, vrlo lijepa, koja se zove Davidova palača, koja je graničila s Hramom. Ismaeliti pale mnoge svijeće na tom mjestu, iz razloga svetosti. Prije nego što je Solomon izgradio Hram, sveti se Kovčeg nalazio u toj zgradi. U blizini se nalazi toranj, zvan Davidov Toranj, sagrađen od ogromnih blokova. Vidi se dobro da je to stara zgrada. Danas se nalazi unutar grada Jeruzalema i okružena je visokim zidinama, duljine tri stotine lakata. Ismaeliti su zazidali mnoge dijelove Hrama. Digli su zid oko Najsvetijeg od Svetih, tako da nitko tu ne može prići. Sagradili su džamiju na tom mjestu. Također sam vidio da su sagradili jednu lijepu zgradu na kamenu temeljcu Hrama. Mnogi muslimanski prinčevi su uljepšali tu zgradu. Iznad Svetog nad Svetima oni su podigli lijepu zgradu s kupolom, tako da se više unutra uopće ne može ući. Iznad Svetišta i mjesta gdje se nalazi Žrtvenik, oni su isto tako izgradili jednu lijepu zgradu s velikim i lijepim stupovima od mramora. Vidio sam ismaelite kako se na tisuće njih skuplja na tom mjestu, točno onako kako su djeca Izraela, sa sačuvanim razmakom između čistog i nečistog, imala običaj da to rade sedmog dana Sukota, kad su dolazili na hodočašće za vrijeme svečanosti. Na mjestu gdje su se sastajali, jedan mali niski zid okružuje taj kameni zid kao onaj koji se nalazio u dvorištu Hrama. Na tom brdu primjećujemo tunel koji dopušta prolaz s Brda Hrama do Stijene svijeta. Na mjestu gdje se nalazi izvor je Središte svijeta i prostor gdje je Solomon izgradio Hram. Naredio je da se kopa zemlja sve dok nisu došli do izvora koji je počeo teći kao velika rijeka i preplavio čitav svijet. Vidjevši to, kralj Salomon ju je htio obuzdati, ali bez uspjeha, dok napokon nije uklonio opasnost zahvaljujući jednom od Imena Božjih. Tad se izvor zaustavio i nije više pravio nikakve štete. Eto, zašto ga još uvijek zovu Stijena svijeta. Nedaleko od grada Jeruzalema nalazi se jedna špilja u kojoj su sahranjeni Šimon Pravednik i svi njegovi učenici. Pored nje primjećujemo jednu drugu pećinu u kojoj počiva prorok Hagaja. Južno od Jeruzalema primjećujemo jedan brežuljak na kojem je sahranjeno mnogo Pravednika i Pobožnjaka koji su umrli zbog posvećenja božjeg imena pod grčkom vlašću. Zli grčki kralj htio je spaliti sve one koji su živjeli na tom brežuljku. Bog to nije mogao prihvatiti. Poslao je jednog velikog lava koji je noću legao na ulaz pećine. Sutradan ujutro, svatko je mogao vidjeti da Sveti, neka bude blagoslovljen, nije htio da oni poginu. To je razlog zbog kojega oni počivaju na tom mjestu, koje postoji još i danas i zove se Zedekiahova špilja. Tamo je isto tako prorok Elia imao jednu sinagogu. Na obroncima tog brežuljka on je skrio svoju Toru i na jednom kamenu urezao božansko ime, tako da je nitko ne može uzeti prije dolaska Mesije. Prorok Elia će doći skupa s Mesi-jom i uzet će Toru, koju je skrio na tom mjestu. Na dvije milje od Jeruzalema, kad se upućuješ prema Hebronu, prolazi se kroz Betlehem. Na jednakoj udaljenosti, u granicama dopuštenog premještaja za vrijeme Šabata, nalazi se grobnica naše majke Rahele, koja se i danas naziva Rahelin grob. Oko groba se nalazi dvanaest velikoh kamenih blokova a iznad je položena vrlo velika kamena ploča, koja je tu od pradavnih vremena. Dvanaest Jakovljevih sinova su položili dvanaest kamenih blokova oko groba i Jakov je stavio veliku kamenu ploču iznad. Zatim sam se uputio prema Hebronu, tamo gdje počivaju Adam i Eva, Abraham i Sara, Jichak i Rebeka, Jakov i Lea, u polju Makpela. Stari grad Hebron, koji danas više ne nosi to ime, nalazi se dolje nasuprot. U novom gradu Hebronu nalazi se veliki grob djece Izraela. Nedaleko odatle je jedan brežuljak na kojem počiva Isaija iz Betlehema, otac kralja Davida, isto tako i junak Joab, sin Ceruiaha, i jedna od Davidovih kćeri, također leži nedaleko odatle. Na istom mjestu pokopan je Avner ben Ner, rođak kralja Šaula. Na tri milje od Hebrona nalazi se Mamreov hrast. Na lijevo se diže jedna planina, gdje se nalazi kamen na kojem je Abraham obrezan. Još i danas se drobi taj kamen da bi se dobio fini pijesak koji se djeci stavlja na obrezano mjesto, što je vrlo zdravo. Na desno od Mamreovog hrasta nalazi se kuća u kojoj je stanovao Abraham. To je velika, veličanstvena kuća s četvero vrata, točno kako je opisuju naši mudraci, a da ne zaborave stablo, pod kojim su jela tri an|ela. To stablo postoji i danas ispred kuće. Nitko, bilo da je Židov, ismaelit ili kršćanin, ne smije uništavati ili guliti koru tog stabla, inače će mu to donijeti štetu. U podnožju planine nalazi se jedna lijepa obredna kupka. Tamo se dolazila pročistiti naša majka Sara. Zatim sam nastavio svoj put i stigao između dvije planine, na mjesto gdje je Jakov pratio lijes Josipa Pravednog. Stigao sam zatim u Ramle koja se nalazi na dvije milje udaljenosti od Jeruzalema. Putem sam stigao blizu jedne planine gdje se nalazi špilja u kojoj počiva prorok Hagaja. Primijetio sam više špilja gdje počivaju pobožni muškarci i pobožne žene, kojima ne znamo imena. Zatim sam se našao na mjestu gdje je sveti čovjek, prorok Samuel pokopan sa svojom majkom Hanom. Oboje počivaju pod jednom humkom. Nedaleko odatle ismaeliti su izgradili jednu džamiju. Malo dalje nalazi se izvor i lijepa obredna kupka gdje se dolazila pročistiti pobožna Hana. Sa Rahelinog groba vidi se grad Rama na tri milje udaljenosti. Kad se ide iz Jeruzalema u Acru, dolazi se do grada Ramle, smještenog između dvije visoke planine. Na jednoj od njih teče potok koji prolazi kroz selo u kojem je stanovala udovica Sarepte, koja je prihvatila i hranila proroka Eliju, kad je ovaj došao izgladnjeo. Zatim se pokazao Ahabu, kao što je to napisano u Knjizi kraljeva. Poslije sam se popeo na jednu planinu, na kojoj su pokopani u lijepim grobovima Jošua ben Nun i Pravednik Kalab ben Jefune. Otuda sam se uputio prema gradu Tebirna, gdje leži Pinhas ben Eliezer Hakoen i sedamdeset mudraca Izraela. Zatim sam krenuo prema Acri. Neka bude blagoslovljen Bog Izraela, koji mi je dopustio da se divim izraelskoj zemlji.

(Nastavak u sledećem broju)
(Iz pariskog časopisa Yod, preveo J. Hećimović )

Jeruzalem u nekoliko putopisa na jidišu (XVII XVIII stoljeće) (4)
Darkej Cion (Amsterdam ili Prag, 1650)
Kapija učenja (Faar halimud)
Ovo poglavlje opisuje red učenja (seder halimud) u svetom gradu Jeruzalemu. U odjeljku Mišne parašat Šofim, jedan redak kaže da muškarci uče, dok žene slušaju. Točno se tako provodi u Jeruzalemu. Ujutro rano poslije boravka u sinagogi, muškarci odlaze u veliku kuću molitve i učenja koja se zove ješiva. Ona je otvorena svaki dan tri sata, često štoviše i dulje. Tamo se proučavaju tekstovi Gemare, komentari Tosafista i Ašerija (Ašer ben Jehiel, zvani Ašeri, op. prev.). Ljudi koji ne znaju dobro tumačiti slušaju i prevodi im se sve ono što nisu točno shvatili. Pobožne se žene drže ispred kuće molitve i učenja i slušaju kako se uči. One čitaju knjige molitvi na jidišu kada se govori Kadiš. Ljudi više sati borave u sinagogi, da bi učili. Udaljavanjem od ješive nailazimo na više kuća. U svakoj od njih uči se po jedan sat i ponekad dulje. U podne studenti dolaze u malu kuću učenja i molitve da bi proučavali Mišnu i Gemaru do doba prije minhe. Jedna druga skupina studenata dolazi u podne u veliku kuću učenja i molitve, tu ostaje jedan sat da bi proučavala komentare. Sat prije minhe svi članovi ješive dolaze u veliku kuću učenja i molitve da bi proučavali komentare Rava Alfesa, do trenutka molitve minha. Poslije te molitve svi članovi ješive proučavaju Mišnu u dvorištu sinagoge. Na svim mjesttma gdj'e se uči, pobožne žene stoje na pragu vrata da bi slušale muškarce kako uče. Eto, tako se događa svaki dan. Uči se Sidra s Rašijevim komentarima, neka bude blagoslovljena njegova uspomena, samo četvrtkom rano ujutro. U četvrtak navečer mnogi studenti, neka ih Bog štiti, skupljaju se u velikoj kući učenja i molitve, da bi čitavu noć proučavali Sidru s Rašijevim komentarima, a još i Zohar i druge kabalističke knjige. Pobožne žene nude ulje da mogu gorreti lampe, tako da se može učiti sve do izlaska sunca . Uoči blagdana Šavuot i Hosana rabba, ostaje se isto tako čitavu noć u kući molitve da bi se proučavali tekstovi kabale koje treba pročitati baš te noći.
Proučava se, neka mu Ime bude blagoslovljeno, čitav dan. To se točno događa na isti način u svim kućama, tako je i pravedno da se radi, od sveg srca i sa strahom od Svetog, neka bude blagoslovljen. Na šabat, dva sata prije minhe, svi odlaze u veliku kuću učenja i molitve da bi proučavali Sidru, Midraše i Rašijeve kometare, što se nije moglo završiti u četvrtak ujutro.
Kad se približavamo Jeruzalemu treba dva puta rasparati svoju odj'eću, prvi put za grad Jeruzalem, čim se izdaleka primijeti grad, i drugi put na uspomenu rušenja Hrama. Tada se govore molitve žalopojke (kinot) i dijelovi Jeremijine knjige. Grob proroka Zaharije nalazi se u podnožju Maslinske gore, blizu našeg groblja a nasuprot brdu Morija, tamo gdde se dizao Hram . Nedaleko od groblja vide se dva ulaza, jedan pored drugog, u jednoj stijeni. Govore da se tamo nalaze usta Gehene, kao što je opisano u Gemari. Grob proroka Zaharije je vrlo širok i visok. Sagrađen je od bloka kamena otkinutog u planini koja se zove Maslinska gora, a nalazi se nasuprot Hramu. Nedaleko odatle primjećujemo zgradu koja se zove Abšalonov grob. Na maslinskom brdu nalazi se grobnica proročice Hulde, a isto tako i jedan dvorac Brdo Cion se nalazi u Jeruzalemu. Jedna se tvrđava diže na mjestu gdje su pokopani kraljevi Davidove kuće. Pod brdom Cion primjetna je jedna velika pećina u kojoj teku vode izvora Šilo. Treba sići mnogobrojnim stubama da bi se stiglo do vode. U blizini se nalazi Joabov bunar Prema tradiciji, kada pada kiša, i kad se on napuni, dokaz je da se može očekivati dobra godina. Grob pravedne Rahele nalazi se na pola milje od Jeruzalema u jednom otvorenom polju, nedaleko Betlehema, kao što piše u Bibliji. Na hol hamoed Pesaha i na Lag baomer mnogi muškarci i žene, mladi i stari, neka ih Bog štiti, dolaze pješke ili na konju na taj grob Tu se govore mnoge molitve, slušaju se zavjeti, pleše se oko groba, jede se i pije. Iznad groba nalazi se veliki svod koji je s jedne strane otvoren. Ima i jedno veliko dvorište okruženo zidom . Tamo, u Rahelinu čast i čast Pravednika, izraelski se narod treba sastajati. Amen.
Onaj tko želi jahati izvan Jeruzalema prema svim grobovima pravednika koji počivaju u izraelskoj zemlji mora pos^edovati dvadeset Lowenthalera (libntaler, hrane i oddeće, jer između svake od tih grobnica je udalenost oko trideset milla . Neki su grobovi u obliku niše kao pekarska peć koja bi bila izdublena u stijeni . U taj se otvor mrtvac stavi na dasci a zattm se zazida otvor. Vidi se u Mišni da je taj običaj postojao i nekad. Jedan dio grobova napravljen je kao u stranim zemllama, izan Izraela. Ne prave se sanduci od ddva, nego od ploča, zattm se grob okruži kamenjima. Kad se ostaci polože u grob mrtvačevo se lice prekrije zemljom. Umjesto da se stavi jedan kamen, da zatvori grob (golel), postavlja se široko kamenje prekriveno zemljom, točno kako se radi i u stranim zemllama. Imućniji lludi okruže grob jednim zidićem na kojeg stave mramornu ploču. Tu se ureže natpis koji označava ime pokojnika i njegova dobra ddela. Onaj tko nije imućan, jednostavno ga okruže zidićem i postave mu jednu malu ploču. Oblik tih grobova sliči na mrtvački lijes. Pri prijenosu pokojnika, kad se stigne na otprilike trećinu puta koji vodi na groblje, odloži se liles i ppevač među grobarima ppeva biblijske retke u vezi s preminulim, govori se kadiš, zattm podvornik sinagoge zove čuvare mrtvoga da ga isprate do grobl^a, unatoč tomu što već ima ljudi koji slijede pogrebnu povorku . Jeruzalemsko se groblje nalazi izvan grada, naniže od Maslinske gore, nasuprot brdu Morija, kad se iziđe iz grada . U trenutku uskrsnuća mrtvih, mi ćemo podignuti lice prema mjestu gdde se nalazi Hram . Ne govori se hacur tamim. Običaj je propovijedati pred lijesom pokojnika, kao što se to radi u stranim zemllama . Ostavljaju liles nedaleko od groba i svaka osoba sedam puta ga obiđe . To se zove procesija . Poslije svakog kruga govori se jošev beseter Elion. Govori se također nekoliko molitvi koje odgovaraju za tu priliku, da bi se istjerala nečistoća iz mrtvaca, zatim se pokapa pokojnika . Običaj je jesti i piti iza pokopa i govoriti blagoslove ožalošćenima . To je ono što se naziva posmrtna zakuska (seudat haberaa) . Poslije trideset dana (shloshimi), pripremaju se bijeli kolači . Podvornik će ih po dva ponuditi svakom gazdi kuće, koji ih jede za čistoću svoje duše . Kad prođe jedna godina, čini se isto s kruhom . Jedanaestog mjeseca, pošto se izgovorio kadiš, vraćaju se na groblje s obitelli pokojnoga, da bi molili na grobu . To se naziva godinom žalosti (š'nat haavelut).
U Damasku, u granici premještanja koja se tolerira za vrijeme šabata (tehum šabat), nalazi se selo, na dva dana puta u zemlji Izraelu, zvano Diubar, gd^e se nalazi jedna sinagoga. Uzduž nje, s obje strane nalaze se kameni stupovi i potporni lukovi. Na istočnoj strani primjećujemo tri niše s malim ogradama od drveta. U svakoj od tih niša nalaze se knjige Tore koje su poredane u povezima od drveta imenom tik, te prekrivene platnom. Pred svakim otvorom visi zavjesa. Te su niše nazvane Sveti Kovčeg. U nadsvođenom dijelu, smještenom na jugu, ulazi se u jednu malenu špilju tako malenu, da može primiti malo ljudi. To je špilja u kojoj se skrivao prorok Elia, kao što je napisano u Prvoj knjizi kraljeva, u poglavlju 17. Koz jednu rupu, koju se još može viddeti i u koju se može uvući ruku, gavranovi su ulazili i donosili mu jesti i piti. Za svako čitanje Tore, naročito šabatom i u danima svetkovina, ljudi iz zemlje ili stranci donose ruže iz Damaska i dolaze moliti. Na tom se mjestu nekad nalazio veliki grad u kojemu je bila velika židovska zajednica. Sada tu nalazimo yishuv (naselje). Kabala kaže da tu sinagogu nije izgradilo ljudsko biće. Jednog dana ljudi su se rano probudili i viddeli izgrađenu sinagogu. U unutrašnjosti se nalazi oko dvije stotine knjiga Tore. Na zemlji je prostrta slama. Na vratima se moraju skinuti cipele i sjeda se na zemlju za mollvu. Običaj zahtiteva, kad se neku osobu prozove da se popne čitati Toru, da mu podvornik donese srebrnu pločicu. To je znak kojim se želi počastiti onog sina Izraela izabranog da se popne čitati Toru. Kad osoba siđe s propovjedaonice poslije završetka čitanja Tore, on vraća pločicu podvorniku. Neke osobe kažu da se nedaleko od Jeruzalema nalazi dvor i straža, kako to nalazimo napisano u Jeremji 32. Tamo je bio zatvoren prorok Jeremija. Još i sad se vide kameni stupovi, isklesani u stijeni i izbušenih rupa. Tu su ga držali zatvorenog. Iznad, u stijeni su pokopani proroci Isaia i Jeremija i kral Osija.
Gelilot Erec Israel (Lublin, 1635)
U Jeruzalemu su tri sinagoge i mnogobrojne kuće za učenje i molitvu i ješive. Pri rušenju Hrama ostala je do danas konstrukcija starog Zapadnog zida. Na južnoj strani nalazi se kuća učenja Kralja Salomona, neka u miru počiva. Ispred grada, vidimo brdo Cion, mjesto gde su pokopani kraljevi Davidove kuće. Na tom je mjestu izgrađena džamija i nedaleko odatle je kamen na kojem su zaklana deca proroka Zaharija. Njihova je krv tekla do vrata Jeruzalema. Na obronku brda nalazi se jedno mjesto, kuda teče potok. Unutar tog potoka su ubijane žrtve. Gornji se dio nalazi licem prema tornju krala Davida. Maslinska gora se nalazi na istoku, nasuprot Jeruzalemu. Na vrhu je pokopana proročica Hulda i na njenim obroncima se nalazi groblje u kojem je i grob proroka Zaharija izdubljen u stijeni. Nedaleko je kuća zvana Jad Abšalon i grob kralja Osije. Vode Šila izbijaju iz Brda Hrama i teku u dolinu Josafat do zdenca Joab ben Ceruja. Dolina Josaphat je puna špilja i grobova mnogobrojnih pravednika od kojih posebno spominjem našeg velikog Učitella Ovadiaha iz Berttnora. Na Brdu Hrama može se viddeti zid Parvis. Pod Maslinovom gorom nalazi se jedna špila: to je mjesto gde je zaklana riđa krava. Od tog mjesta može se viddeti Hram. U dolini Josafat, između dvije planine, nalazi se Ge Hinon, a pored voda Šila nalazi se tvrđava Cion u kojoj su pomazivali kraljeve Davidove kuće. Nasuprot Hramu nalazi se palača i vrata kralja Davida. Od tog se mjesta može proći ispod Brda Hrama do zdenca nazvanog Stijena svijeta. Kralj David ga je izdubio prije nego je izgradio Hram i voda iz vrutka se proširila po cijelom svijetu. Južno od Jeruzalema nalazi se tunel Sedecias i sinagoga proroka Elie. U zidu se nalazi Tora. U kamenu je ugravirano jedno božansko ime, tako da nitko tu ne može pristupiti prije dolaska Mesije. Nedaleko odatle, nalazi se jedna špilja u kojoj, bilo je tome davno, je pronađena leđna moždina duga čettri hvata (kafer) koja je obešena na ulazu Jeruzalemske tvrđave.
Na putu prema Betlehemu nalazi se grob naše majke Rahele. To je lijepa građevina sastavllena od jedanaest velikih uspravnih blokova kamenja prekrivenih velikom pločom. Izvan njih postoji i dvanaesti kamen, kojeg je kasnije postavio Jakov. S druge strane nalazi se grob Sedeciasa. U Haranu, koji se nalazi između Rahelinog groba i Jeruzalema, ima jedan bunar nadsvođen jednim kamenom, kojeg ni četrdeset ljudi ne mogu podignuti. Dubok je tri stottne lakata. Danas više nema vode u njemu.
U Halhuli počiva Gad ha-Hoze (Hoze-vidovnjak, op.prev.). Na tom je mjestu otkrio proročanstva kralju Davidu.
U Hebronu, u Kiriat Arbi, nalazi se zgrada koju je izgradio Abraham s velikim kamenim blokovima. Dugačka je dvadeset osam lakata. Turci tu pale mnogobrojne svijeće. Ispod se nalazi špilja Makpela u kojoj počivaju Adam i Eva, Abraham i Sara, Jichak i Rebeka, Jakov i Lea. Silazio sam niz petnaest stuba saginjući se da bih stigao u jednu duboku špilju, neku vrstu udubine, izdublene u stijeni. U unutrašnjosti se primjećuje jedan otvor, isklesan u zidu i zatvoren debelim željeznim šipkama. Iz tog otvora puše jak vjetar, tako snažno da je nemoguće ući unutra s svjetillkom ili bakljom i podnositi, pa makar i na tren, snažni propuh, a da nisi u opasnosti da se onesvijestiš. Mogao sam zamisliti mjesto gd^e naši patrijarsi počivaju, ali to me stajalo dosta novca, prije nego su me pustili da uđem. Iznad tržnice može se priimijetiti jedan otvor koji vodi do pećine Makpela. Na tržnici u Hebronu, nasuprot zidu koji se nalazi na visini, je grob Avnera ben Nera, a na tom je mjestu sagrađena džamija. Joab ben Ceruja leži nedaleko odatle. Na obroncima planine počiva Jesej, otac kralja Davida. Na groblju u Hebronu nalazi se veliki broj grobova pravednih i mudrih. U sredini se može primijetiti nadgrobni kamen velikog učitelja Baala Sofera. Blizu grada diže se hrast Mamre, odvojen na tri dijela, jer su tri anđela sjedila ispod njega. Tamo se nalazi i jedan veliki mramorni kamen na kojem su anđeli jeli. Plod stabla je vrlo lijep i sladak. Izgovorio sam jednu molitvu, ubrao nekoliko plodova i pojeo ih. Blizu stabla se nalazi šator, obredna Sarina kupka puna dobre vode, jedno lijepo mjesto i Abrahamov vrutak odakle izvire lijepa čista voda. Od jednog izvora do drugog ima stottnu lakata. Također se može viddeti jedan veliki kamen na kojem se obrezao Abraham. Uzima se pijesak s te planine kako bi se stavio djeci na obrezano mjesto. Abrahamov zaklon sa svoja četiri vrata nalazi se na tom mjestu. Dva dana puta od Hebrona, prema istoku, nalazi se grob Adama i mjesto gdje je, prema tradiciji, Kain ubio Abela.
U Bet Elu mogu se viddeti grobna kamenja Debore, Rebeke, Šuma Eliša i Abrahamov zaklon koji je smješten na istoku, iza brda. Ima također i grad SelaRamon i velika planina koju zovu Planina BetEl. Sad ću opisati Javne, koji je smješten zapadno od Jeruzalema, u pravcu Luda. Na tom mjestu može se viddeti kuća molitve i učenja Rabija Eliezera Velikog, grobovi Rabana Gamliela i Rabija Levitasa smješteni u jednoj velikoj i u jednoj maloj špilji, i još grobove mnogobrojnih pravednika kojima ne znamo imena. Sad ću vam ispričati jednu divotu koju sam vidio i koju i vaše oči trebaju obožavati. Arapi su nam pokazali jedan put u pustinji koji vodi do groba svećenika Aarona, a koji je izdubljen vrlo visoko u planini, koja se zove Planina Hor, gdje se vješto moraš penjati, toliko je strma, kao da je odsijecana sjekirom. Na vrhu se nalazi cijela zbirka pećina, čiji su zidovi puni natpisa koji potieču iz pradavnih vremena. Na planini se nalazi jedan lijepo izgrađen grob na kojem se može pročitati, na arapskom jeziku, Aaron ben Amram. I u najnižoj špilji, ispod groba svećenika Aarona, primjećuje se natpis napisan velikim slovima na arapskom jeziku, to isto ime Aaron ben Amram, a dominira nad svim ostalim natpisima. Na grobnom kamenu nalaze se i druga izbrisana slova koje više nitko ne može pročitati. U ovoj špilji Arapi gore masnoću u čast svećenika Aarona. Na istoku, iza planine, pruža se velika pustinja.
(Iz pariskog časopisa Yod, preveo J. Hećimović)

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License