Jagodina

Jevrejska grobnica
Do drugog svetskog rata u Jagodini je bilo 12 Jevrejskih kuća sa oko 60 ljudi. Svi su nastradali u Nemačkim logorima. Jedini koji je preživeo ratne strahote bio je Anđelko Bata Tajtacak (1913). Pod neobičnim okolnostima spasao ga je neki seljak iz okoline Rekovca doturivši mu svoje isprave, te je Anđelko rat proveo u logoru u Osnabriku pod tudjim imenom. na početku rata, znajući šta im Nemci spremaju Jagodinci su od komšija Jevreja tražili da im decu prepuste na čuvanje. Ovi su to odbili i decu poveli sa sobom, podelivši tako zajedničku sudbinu. Posle rata Anđelko je podigao porodičnu grobnicu, a 1948. godine se sa porodicom iselio za Izrael. Grobnica je otada prazna.
http://stara-jagodina.blogspot.com/2005/09/jevrejska-grobnica.html

JEDNO SVEDOČANSTVO
Isak Levi, advokat iz Beograda, došao je u Jagodinu maja 1941. Pre toga širu porodicu g. Levija, njih oko 25, već su bili uhapsili Nemci i kasnije odveli u Dahau, gde su ih 1943.ubili.
Dimitirje Donić, izvoznik šljiva iz Jagodine, sklonio je Isaka Levija u vinogradarsku kućicu u Đurđevom brdu. Uz pomoć Tome Đorđevića, tadašnjeg gradonačelnika, Isak Levi dobio je pasoš na lažno ime i tako napustio Srbiju Nakon rata vratio se iz Istanbula u Beograd, gde je otvorio advokatsku kancelariju.
Jevrejska porodica Tajtacak nije bila iste sreće, prilikom pokušaja bekstva iz Jagodine uhapšeni su u Nišu, odvedeni u logor i ubijeni.
- Navedeno prema pismu dr MIlete Markovića, publikovanom u beogradskoj Politici 25.aprila 2008., s.11-

POSLEDNJA JEVREJSKA KUĆA U JAGODINI, JANUAR 2009

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License