Izraelsko Nepriznavanje Kosova Je Pogresno

Valona Tela

Yonatan Touval:
Izraelsko nepriznavanje Kosova je pogrešno
lamed4.jpg

Yonatan Touval

Izrael se, po pitanju Kosova, nalazi sa Rusijom, Kinom i Iranom u grupi zemalja koje se protive priznavanju nezavisnosti što je apsurdna pozicija koja počiva na povlačenju paralele između Kosova i Palestinske teritorije, kaže u razgovoru za Albanski servis Radija Slobodna Evropa Yonatan Touval, izraelski vanjskopolitički analitičar.
Touval smatra da bi Izrael trebalo da je na istoj strani na kojoj su i njegovi saveznici u svijetu, SAD i većina Zapadne Evrope, koji su priznali nezavisnost Kosova i da je priznanje Kosova pravi test za Izrael i njegovu poziciju u svijetu, viđenje sebe i svoje budućnosti.

RSE: Gospodine Touval, Kosovo je priznalo preko 90 zemalja do sada, uključujući SAD i većinu zemalja članica EU. Zašto je Izrael odabrao drugi pravac, to jest zašto još uvijek nije priznao Kosovo?

Touval: Pa, zvanično Izrael bi rado priznao Kosovo, ali tek onoga trenutka kad između Kosova i Srbije bude postignut dogovor. Izraelski zvaničnici su zauzeli taj stav, jer ne bi željeli da članovi međunarodne zajednice priznaju Pa-lestinu prije nego Izrael postigne potpun i iscrpan dogovor; to je razlog iz kojeg ne žele priznati Kosovo prije nego Priština postigne dogovor sa Beogradom. To je zvanična pozicija i moram da kažem da me zbunjuje, jer, iako Jerusalem tvrdi da je principijelna, ova pozicija je patološka, oprostite na izrazu. Patološka je u kliničkom smislu, jer otkriva ekstremnu formu nacionalnog straha i službena pozicija pokazuje izvor anksi-oznosti Izraela – a to je neriješen konflikt sa Palestinom. Kao što znate, postoji paralela ili poređenje srbijansko-kosovskog konflikta sa jedne strane i izraelsko-palestinskog sa druge. Iz nekog razloga, Srbija i Izrael se moraju suočiti sa činjenicom da ih očekuje sličan izazov u vidu male etničke manjine koja ostvaruje nacionalna i teritorijalna potraživanja na njihovoj istorijskoj teritoriji. U slučaju Srbije to je Kosovo, a u slučaju Izraela to su Judeja i Samarija, kao i sveti grad Jerusalem. Svi smo čuli izraz „Kosovo je srbijanski Jeruzalem“ i moram reći da Izrael to može shvatiti kao „Palestina je izraelsko Kosovo“ i, ako bi Izrael priznao Kosovo, to bi bilo kao da je priznao Palestinu. To je, naravno, apsurdno. Svo to poređenje Izraela i Srbije je apsurdno, ali kako sam rekao, proizilazi iz duboko ukorijenjene anksioznosti, a teško je boriti se protiv toga.

RSE: Mnogi smatraju da se slučajevi Palestine i Kosova ne mogu porediti. Kosovska deklaracija o nezavisnosti ima podršku Međunarodnog suda pravde. Šta mislite o tom pitanju?

Touval: Činjenica da je Kosovo dobilo podršku Međunarodnog suda pravde samo pogoršava situaciju, jer je i Palestina dobila po-dršku mnogih međunarodnih tribunala, uklju-čujući i podršku Međunarodnog krivičnog suda, i to je razlog iz kojeg se trenutna izraelska vlada uporno bori protiv priznavanja palestinske neza-visnosti pred Ujedinjenim narodima kasnije ovog mjeseca.

RSE: Srbija smatra Izrael svojim bitnim saveznikom. Koliko je taj odnos kriv za ovaj problem?

Touval: To jeste opravdan zaključak. Kako i sami vjerovatno znate, srbijanski ministar vanj-skih poslova Jovan Mrkić je prošle sedmice posjetio Izrael. Tako da možemo zaključiti da odnosi Srbije i Izraela igraju ulogu u poziciji Izraela prema Kosovu. Nažalost, to je još jedna greška Jeruzalema. Prvenstveno, siguran sam da bi izraelsko-srbijanski odnosi preživjeli priznava-nje Kosova od strane Izraela. U stvari, tako nešto bi moglo poslati konstruktivan signal Beogradu da njegovi saveznici, saveznici Srbije, očekuju od njih da rade na postizanju dogovora sa Prištinom. S druge strane, čak i sa gledišta diplomatskog stava uzimanja i davanja, ovaj stav je dokazano pogrešan; odluka Izraela da uskrati priznanje Kosovu objašnjava šta Izrael očekuje od svojih prijatelja kada je u pitanju odnos prema Palestini, ali to u slučaju Srbije samo potvrđuje pogrešnost tog stava. Srbija je prošle godine glasala za priznavanje Palestine kao članice UNESCO-a uprkos željama Izraela. Beograd je također naveo da se neće protiviti rezoluciji o priznanju pale-stinske državnosti u UN-u. Znači, sve je ovo sasvim pogrešno.

RSE: U svojoj publikaciji ste naveli da ako Izrael prizna Kosovo, to neće negativno utjecati na njegove strateške interese, već ih čak može unaprijediti. Kakvu bi korist Izrael mogao očekivati u tom slučaju?

Touval: Time sam mislio reći da priznanje Kosova od strane Izraela, iz razloga koje smo upravo pominjali, za zemlju ne predstavlja samo mali bilateralni, diplomatski problem između Jerusalema i Prištine, to je nešto mnogo dublje – i povezano sa samom pozicijom Izraela prema Palestincima, regionu i svijetu. Znate, sama činjenica da se Izrael po pitanju Kosova nalazi u istom rangu sa Kinom, Rusijom i Iranom, zemljama koje se protive priznanju kosovske ne-zavisnosti, je dosta uznemiravajuća sa strateškog gledišta, da ne spominjemo moralno. Izrael bi trebalo da je na istoj strani na kojoj su i njegovi saveznici u svijetu – SAD i većina zapadne Evrope, koji su priznali nezavisnost Kosova. Znači, priznanje Kosova nije samo mali bila-teralni i diplomatski problem za Kosovo, već pravi test za Izrael i njegovu poziciju u svijetu, viđenje sebe i svoje budućnosti. Kako ja to vidim, priznavanje Kosova bi bio čin diplomatske zrelosti, što bi značilo i konstruktivniju politiku traženja trajnog mirovnog sporazuma sa Palestincima i regionalnog diplomatskog dogo-vora između Izraela i njegovih arapskih susjeda, kao i dugoročni položaj Izreaela u svijetu.

RSE: OK, razgovarajmo sada o situaciji unutar Kosova. Kosovo je pokrenulo pre-govore sa Srbijom na visokom nivou da bi došlo do normalizacije tog odnosa. Izrael ima dugogodišnje iskustvo u mirovnim prego-vorima. Da li vjerujete da će u slučaju Kosova i Srbije dijalog pobijediti?
Touval: Nisam stručnjak za pitanja Balkana, ali se nadam da dijalog hoće prevladati. Ono što bi Izraelu i Palestini značajno pomoglo, a nemaju, jeste uloga Evropske unije i činjenica da je Evropska komisija donijela odluku da Srbiji ne odredi datum za početak pristupnih pregovora, jer napredak u razgovorima između Beograda i Prištine nije ostvaren. To je svakako potrebno ako se zaista želi osigurati podrška EU da joj se Beograd pridruži.

Prevela: D.F.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License