Izraelci U Americkim Studentskim Kampovima

IZRAELCI U AMERIČKIM STUDENTSKIM KAMPOVIMA
Sohnut će narednog leta povećati broj studenata koji će provesti raspust u univerzitetskim kampovima Severne Amerike. Direktor Sohnuta, Natan Saranski, obrazložio je ovu odluku, donetu na Save-tovanju u Jerusalimu, krajem decembra, gde je glavna tema bila "Borba protiv antisemitizma" činjenicom da mnogi studenti, Jevreji, koju provode rasput u ovim kampovima, pod uticajem antisemitske propagande u svetu i pogrešne interpretacije političke situacije na Bliskom istoku, gube kontakt sa Izraelom i jevrejstvom.
Do sada je u ovim kampovima bilo dvadesetak mladih Izraelaca koji su pripadali organizaciji "Hilel", medjutim, kako je predloženo, sada će se na dvogodišnjoj pripremi više od sto studenata obučavati o jevrejskoj tradiciji, položaju Izraela u svetu, nameri naroda da živi u miru sa svojim susedima, o čemu će upoznati studente u kampovima.

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License