Iz Referata Cvi Lokera Na Simpozijumu U Dubrovniku O Porodic

IZ REFERATA CVI LOKERA NA SIMPOZIJUMU U DUBROVNIKU O PORODICAMA MORPURGO I TOLENTINO
Piše: Cvi Loker
Bilten, 1-2 Tel Aviv Januar/ Februar 1997
Kada su Austrijanci 1497. godine izgonili Jevreje iz Štajerske i Koruške, u Mariboru (nemački=Marburg) je postojala jevrejska opština sa nešto više od 250 duša. Skoro svi ti bivši Mariborčani bežali su na zapad i jugozapad, u Istru, Trst, Goricu i druga mesta pod talijanskom upravom. Tamo ih nazvaše Morpurch ili Marpurga, nešto kasnije, Morpurgo, što je načavalo da su ti ljudi poreklom iz Maribora, u slovenačkoj Štajerskoj. Bili su to Aškenazi koji su se tokom vremena uklopili talijansku jevrejsku jednicu. Bilo je među ma rabina, kao na pr. Shimshon Morpurgo, rabin u Padovi i prvak "haskale" (prosvetiteljstva), političara kao što je bio Elia Morpurgo, član talijanskog Senata. Luciano Morpurgo bio je poznati lingvista, a Solomone bio je specijalist. srednjevekovne talijanske književnosti i kurator Nacionalne biblioteke u Firenci.
U Splitu su članovi porodice Morpurgo važili kao pravi pravcati Sefardim i odigrali su značajnu ulogu u jevrejskoj opštini. Vid Hajim Morpurgo, bio je bankar, knjižar i nacionalni pregalac za priključenje Dalmacije Hrvatskoj, odnosno kasnije Jugoslaviji. Inžinjer Viktor Morpurgo bio je predsednik J.O. , a u posleratno doba vršila je tu funkciju i Silvana Morpurgo - Mladinov. Do Holokausta istakla se mlada Splićanka, slikarka Tina Morpurgo, koja je stradala u Jajincima kraj Beograda. 1943. godine (njen je autoportret u "Pinkas Jugoslavia" na strani 336) ¬
U Dubrovniku je od davnina poznata porodica Tolentino. ¬Toponimija je osnovana na gradu Tolentino u Marche-provinciji u Italiji. Koliko je sada poznato, rodonačelnik dubrovačkih Tolentina bio je Avraham Elijahu ben Josef Shabbetay, rođen 1793. godine.
Njegov sin Samuel (Smuel) i supruga Rivka su bili roditelji Jakova, koji se oženio s Florom; Jakov i Flora pak su roditelji osmoro dece, među kojima i braće Menahema (Emilija) , Avrahama (Rafaela) i Regine Tolentino. Potonjo troje vodilo je i očuvalo dubrovačku sinagogu u Žudioskoj ulici, kako u međuratnom periodu tako i duži period u vreme Tita.
Tako su eto potomci nekadašnjih Mariborčana, koji su se prilično dobro s našli u izgnanstvu , postali dobri Talijani, Sefardii Jugoslaveni, a ima ih joši drugdje u velikoj dijaspori.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License