Ivankovic Mladenka

Dr Mladenka Ivanković, Viši naučni saradnik

http://www.inisbgd.co.yu/celo/ivankovic.htm

BIOGRAFIJA
Datum i godina rođenja: 18.07. 1958.

Mesto rođenja: Beograd

Školovanje: Srednja škola: 1976, Gimnazija, Ub.

Fakultet: 1981, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet Odelenje za istoriju.

Magistarska teza: 1988, Univerzitet u Beogradu,, Filozofski fakultet, Odelenje za istoriju, "Jugoslovenski antifašisti u Švajcarskoj 1943-1945".

Doktorat odbranjen 24.12.2008.

Zaposlenje: 1985, Institut za noviju istoriju Srbije.

Oblast interesovanja: Istorija jugoslovenskih Jevreja 1944-1952.

E-mail: moc.liamtoh|aknedalm.civoknavi#moc.liamtoh|aknedalm.civoknavi

BIBLIOGRAFIJA
MONOGRAFIJE
Jugoslovenski antifašisti u Švajcarskoj 1941-1945, Beograd 1996, str. 216.

ČLANCI I STUDIJE
"Komitet narodnog oslobodjenja u inostranstvu" (Švajcarska), VIG 3, Beograd 1986, str. 210-228.

"Les Yougoslaves, Refugies et immigrees d'Europe centrale en France", Paris 1986, str. 1-18.

"Jugosloveni u pokretu otpora u Francuskoj", VIG 3, str. 197-213.

"Jugoslovenski studenti u Švajcarskoj za vreme II svetskog rata", Skup u povodu godišnjice Beogradskog univerziteta, Beograd 1989, str. 218-243.

"Delatnost antifašističke omladine u Švajcarskoj u toku II svetskog rata", VIG 1-3, Beograd 1993, STR. 111-127.

"Delatnost diplomatskih predstavništava Kraljevine Jugoslavije u Švajcarskoj u toku Drugog svetskog rata", Tokovi istorije 1-2, Beograd 1994, 173-188.

"Uticaj medjunarodnog okruženja na dogadjanja u Srbiji i Crnoj Gori krajem 1915. i početkom 1916. godine, Mojkovačka operacija 1915-1916, Podgorica 1997, str. 30-34.

"Deklarisana i stvarna neutralnost Švajcarske u toku Drugog svetskog rata", Drugi svetski rat – 50 godina kasnije, Podgorica 1997, str. 241-249.

"Neptunske konvencije izmedju Kraljevine SHS i Italije", Jugoslovenska država 1918-1998, Beograd 1999, str. 136-146.

"Odelenje Glavnog štaba savezničke armije na istoru – O moralu srpske vojske na Solunskom frontu 1916-1918", Vojnoistorijski glasnik, 1-2, Beograd 1999, str. 184-193.

"Položaj Jevrejskog stanovništva u Jugoslaviji, 1918-1953, Srpska slobodarska misao, 32, Beograd 2005, str. 105-118.

Стварање Краљевине СХС, потоње Југославије на мировној конференцији у Версају, Српска слободарска мисао 33, Београд 2005, 266 – 272.

Odlazak jugoslovenskih izbeglica – žrtava Holokausta iz evropskih zemalja za Palestinu preko Jugoslavije 1946 – 1947, Tokovi istorije, 3 / 2006, 141 – 153.

Alija bet preko teritorije Jugoslavije, Bilten Saveza jevrejskih opština Srbije 3, Beograd 2007, 5 – 7.

Jevreji u Jugoslaviji 1918 – 1952, Pisati istoriju Jugoslavije: viđenje srpskog faktora, Beograd 2007, 119 – 139.

Став власти нове Југославије по питању решења проблема раздвојених породица( 1945 – 1951), Токови историје 3/2007, 18. стр.

GODIŠNJICA OSVEĆENJA BEOGRADSKE SINAGOGE, MR MLADENKA IVANKOVIĆ, Lamed 1, 2008

JEVREJI U JUGOSLAVIJI 1918-1952. Lamed 2, 2008

ŽIVOT U NOVOJ JUGOSLAVIJI Lamed 4, 2008

Mladenka Ivanković ISELJAVANJE (1) Lamed 5, 2008

Mladenka Ivanković ISELJAVANJE (2) Lamed 6, 2008

Mladenka Ivanković The “Sajmište” (Exhibition Grounds) in Semlin, Serbia - The Changing of Memory

ODLAZAK JEVREJSKIH IZBEGLICA IZ EVROPSKIH ZEMALJA ZA PALESTINU PREKO TERITORIJE JUGOSLAVIJE 1946-1947. GODINE* Lamed 3, 2008

Organizovanje verskog života

Kulturno – prosvetna delatnost u okvirima Saveza

Doktorska disertacija: "Jevreji u Jugoslaviji 1944-1952"

LAMED - E-NOVINE ZA RADOZNALE IZABRAO I PRIREDIO IVAN NINIĆ

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License