Ivan Ivanji Kaze

Roman Žaka Konfina »Jesi li ti razapeo Hrista« u neku ruku predstavlja krunu njegovog pripovedačkog stvaralaštva.

Poznati majstor humorističke pripovetke ovde je zadržao sve kvalitete svojih kratkih komada proze.

Veština kojom su karakteri nabacani sa svega dva-tri poteza, živost jezika i u opisnom delu teksta i u dijalogu, duhovitost poenti na kraju svakog poglavlja karakteristika su pripovedača, ali način na koji se likove razvijaju, kako se širi vidokrug čitaoca zahvatajući sve dublje probleme iedne tipično naše palanke, kvaliteti su zrelog i iskusnom rukom koncipiranog i napisanog realističkog romana. U vidu pitanja »Jesi li ti razapeo Hrista?« Konfino unosi jednu ozbiljnu, socijalnu i društvenu notu u svoju knjigu.

Kao pripovedač, Konfino je svakog trenutka zabavan. Pored toga, on vešto — jer neprimetno — otkriva ogromno bogatstvo jevrejskog folklora, običaja, koji su ponekad verski, ponekad nacionalni, ponekad izvitopereni — ali uvek veoma duhoviti i imaju i svoje simbolično značenje.

Po društvenom pitanju o Jevrejima, koje ova knjiga postavlja, ona je važna za našu sredinu; po sadržaju, ona je veoma zabavna lektira. U celini: dostojno delo, štaviše, rekao bih, jedno od najboljih dela ovoga autora.

iz knjige: Jesi li ti razapeo Hrista?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License