Ing Herman Ast Sedamdesetogodisnjak

Herman Ast je rođen u uglednoj trgovačkoj porodici u Sarajevu 19, septembra pre sedamdeset godina. Osnovnu i srednju školu završio je u Sarajevu. Još kao osnovac je pohađao i poznatu sarajevsku školu za hebrejski jezik »Safa Berura«, a kao srednjoškolac je bio aktivan član sportskog društva »Bar Kohba« i učestvovao na više omladinskih sletova. Kao omladinac bio je najaktivniji u kulturnim i drugim jevrejskim delatnostima u Jevrejskom kulturno-humanitarnom društvu »Ahdus« u kojem je njegov otac bio predsednik dugi niz godina.

Posle mature se upisao na Tehnički fakultet u Zagrebu 1928. i diplomirao 1934. godine. Već od samog dolaska u Zagreb bio je član Židovskog akademskog potpornog društva (ŽAPD), a školske 1930/31. i 1931/32. godine bio je član uprave. Dve godine je vršio dužnost kuhinjskog referen¬ta i mnogo doprineo tome da se 300 jevrejskih studenata hrani u jevrejskoj menzi.

Posle završenih studija zaposlio se U »Vojvođanskoj livnici d.d.« u Novom Sadu, najpre kao pogonsKi in¬ženjer, a od 1938. kao tehnički direktor.

Kako je u nemačkom ratnom zarobljeništvu bio aktivan antifašist, po završetku rata nalazio se na odgovornim funkcijama u Ministarstvu industrije Srbije, u Generalnoj direkciji mašinogradnje Srbije, u Zavodu za privredno planiranje Srbije, Saveznoj privrednoj komori, Fondu za kreditiranje i osiguranje izvoznih poslova i drugim ustanovama. U posleratnom periodu bio je stalno uključen u zbivanju jevrejskog života u Beogradu. Tako je 1965. godine biran za člana Izvršnog odbora Saveza jevrejskih opština Jugoslavije, a od 1974. je član Plenuma i Izvršnog odbora Jevrejske opštine u Beogradu. Već tri godine veoma predano obavlja dužnost sekretara Izvršnog odbora Jevrejske opštine u Beogradu.

Jubilarcu Hermanu Astu Bubi, jevrejskom javnom radniku koji može uvek poslužiti kao primer drugima, želimo još mnogo, mnogo srećnih godina u krugu njegove porodice i na dobro jevrejske zajednice.

Ad mea veesrim.

Dr L. Kadelburg

Jevrejski pregled, 9-10, 1979

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License