Hronologija Borbe Za Spasavanje I Ocuvanje Jevrejskog Groblj

15.04.2003g, Jasna Ćirić podnela je molbu za izmeštanje Jevrejskog groblja u Nišu. Sastanku koji je tom prilikom upriličen sa direktorom Direkcije za izgradnju grada Niša, g.dinom Milosavljevićem prisustvovala je i Erna Čaligalović. Direkcija je prihvatila inicijativu Jevrejske opštine Niš, i u toku je ispitivanje mogućnosti za pronalaženje adekvatne parcele. Veliku pomoć u pravnim savetima, u vezi izmeštanja groblja, pružio je i advokat Nebojša Samardžić iz Beograda.
J.Ćirić je imala sastanak sa arh.Medvedevom iz Direkcije za urbanizam grada Niša, razgovarano je o tome koje parcele grad nudi za izmeštanje zapuštenog Jevrejskog groblja u Nišu. Tom prilikom nudjene su nam neki neadekvatni placevi u širem krugu Niša, ipak je ostalo da se malo sačeka i detaljno razmotre sve mogućnosti.
Tri dana u Nišu je boravio je arhitekta Ivica Čerešnješ iz Centra za jevrejsku kulturu u Jerusalimu, 26 -28.04. bio je gost J.Ćirić. Pri obilasku starog Jevrejskog groblja u Nišu, zatičemo stravičan prizor. Desetak nadgrobnih ploča je spaljeno i oštećeno, takodje desetak ploča je zasuto fekalnim masama u neverovatnim količinama, sa zapadne strane neko je izručio desetak tona šuta, blata i raznog otpada direktno na spomenike pa se od te mase napravilo veliko brdo, dok je sa južne strane Preduzeće "Niplast" bagerom odguralo tone i tone industrijskog otpada, naravno direktno na nadgrobne ploče. A zatim zatičemo neverovatan prizor, jedan spomenik je otvoren, metalnom šipkom i razrušen, malo je kopano, pa je “kopač” odustao zbog nepristupačnog terena. Blizu ovih spomenika gde su otvarane ploče, zatičemo još gori prizor, ravan horor filmovima. Grob Avrama Isakovića, sina Aronovog, sahranjenog u Nišu 1896g., je raskopan, nadgrobna ploča pomerena a iz groba izvadjenje kosti. Pored groba zatičemo stravičan prizor kosti lobanje, rebara, pršljenovi, butne kosti, sem što su izvadjene bile su i polomljene. Da li je "kopač" bio razočaran što “blago” u grobu nije našao, pa je lobanju iz groba izgazio a druge kosti polomio.

J.Ćirić je 27.04.2003g. policiji prijavila skrnavljenje Jevrejskog groblja u Nišu, pripadnici policije su odmah izvršili uvidjaj, kome je prisustvovala i J.Ćirić, napravljen je zapisnik i snimci. I sada ostaje da se počinioci pronadju i kazne.
Niške "Narodne novine" su u broju od 29.04 i 30.04. objavile velike tekstove "Grobovi razvaljeni, kosti polomljene" i "Preseliti Jevrejsko groblje", tj.opširno su izvestile o skrnavljenju Jevrejskog groblja u Nišu. Tih dana je ova "udarna vest", protresla niška glasila i medije.
Takodje je Niška TV, objavila prilog u emisiji "Vesti", o ovom vandalizmu kao i intervju sa Jasnom Ćirić. Novinar Marina Milenković, je vrlo lepo i korektno obavila svoj zadatak
"Glas" je u svom broju od 30.04. objavio tekst M.Doderovića o skrnavljenju Jevrejskog groblja "Razbacane lobanje i kosti".
Dragan Stojanović novinar lista"Danas" takodje je objavio članak o vandalizmu na Jevrejskom groblju. "Večernje novosti" u broju od 05.05.2003g. objavile su članak "Pijucima na grobove", o vandalizmu na Jevrejskom groblju u Nišu.
U Nišu je nastavljena serija vandalizma na svetim mestima, ovog puta je oskrnavljeno staro Jevrejsko groblje. Nadgrobne ploče upaljene, na velikom delu prosute fekalne mase a dva groba su raskopana, kosti pokojnika izvadjene i razbacane pored grobova.

Glasilo starih nišlija "Niški vesnik" u majskom broju objavilo je članak "Za niška groblja nema mira ni poštovanja", gde pišu da su mesta večnog počinka i mira u gradu na Nišavi, najnemirnija i najugroženija. I ovaj članak odnosi se prvenstveno na niško Jevrejsko groblje, koje je početkom maja meseca teško oskrnavljeno

27.11.2003god., Jasna Ćirić sa novinarom S.Videnovićem, obišla je Jevrejsko groblje u Nišu. Zatekli su stravičan prizor, groblje u Nišu više ne postoji. Jedan ulaz u groblje iz pravca romskog naselja je ogradjen žicanom ogradom, zatrpan tonama i metrima djubreta, da se više ni jedna nadgrobna ploča ne vidi, izmedju nekih nadgrobnih ploča koje proviruju iz zemlje,prokopani su novi kanali za odvod otpadnih voda i fekalnih masa.. Ulaz u groblje sa druge strane iz pravca preduzeća, nemoguć je jer je bespravno podignut zid dug 60-70m a visok 4-5m, a i sadašnji vlasnici tvrde da je to privatni posed, a prolaza do groblja i sa te strane više nema. PreduzećeTehnomarket je sav svoj otpad, a toga ima 10-20tona, bagerom prevrnula na Jev.groblje, tako da je groblje zatrpano za sva vremena. Ovo je kraj Jev.groblja u Nišu. Dnevne novine Danas objavile su članak Vandalizam na Jevrejskom groblju u Nišu, niške Narodne novine - Sudbina Jevrejskog groblja u Nišu Oko grobova kineski zid a novine Glas članak Tone djubreta po grobovimao tragičnoj sudbini i kraju Jevrejskog groblja u Nišu.
Jasna Ćirić podnela je zahtev za razgovor sa predsednikom Vlade grada Niša, Toplicom Djordjevićem u vezi situacije na Jev.groblju. Rečeno je, da naš zahtev nije hitan i da hiljade ljudi čeka na razgovor kod ovog funkcionera.
U vezi situacije na Jev.groblju, Jasna Ćirić je obavila razgovor sa S.Milosavljevićem - direktorom Direkcije za izgradnju grada. JO Niš podnela je u aprilu 2003g., molbu za izmeštanje Jevrejskog groblja. Na molbu do danas nije odgovoreno, a groblje je u medjuvremenu prekopano, spaljeno, zatrpano tonama zemlje, djubreta i fekalijama, podignut zid, jednom rečju sravnjeno sa zemljom. Sugerirano je, da moramo opet da podnesemo molbu!!!
01.12.2003g. Jasna Ćirić, obavila je razgovor sa Osmanom Balićem, potpredsednikom IO SO Niš, tema je takodje bila sudbina Jevrejskog groblja u Nišu, a g.din Balić je romski predstavnik a takodje i odbornik u Skupštini za deo grada u kome je smešteno Jevrejsko groblje a na njemu i romsko naselje. Nikakavih obećanja nije bilo sa njegove strane, sem da će delegacija Svetske banke finansirati uvodjenje vodovoda i kanalizacije u ovo naselje, a žitelji su zatražili i legalizaciju naselje.
Posle par dana , kada je ova delegacija i posetila Niš, J.Ćirić je uputila pretesnu notu g.dinu Baliću, da ne treba da zaboravi da se romsko naselje nalazi na Jevrejskom groblju , koje je još uvek u vlasništvu Jevrejske opštine u Nišu.
O kompletnoj situaciji u vezi uništenja Jev.groblja u Nišu, obavešten je i SJO, gen.sekretar D.Salom, rabin I.Asiel, predstavnici JIM iz Beograda, tom prilikom su im prezentovane stotine slika uništenog Jev.groblja u Nišu.
Takodje je jedna molba za pomoć i spasavanje Jev.groblja u Nišu, razaslana e-mailom u 130 zemlje i na preko 1.000.000 adresa.

Izvršni odbor grada Niša na sednici od 26.12.2003g., doneo je rešenje o obrazovanju radne grupe za sanaciju Jevrejskog groblja u Nišu, koju čine i J.Ćirić i B.Levi iz JO Niš, kao i D.Salom i A.Nećak kao predstavnici SJOSCG.

U Nišu je 09.01.2004g.održan sastanak Radne grupe za sanaciju Jev.groblja u Nišu. Kojem prisustvuju:funkcioneri grada Niša, predstavnici Jevrejske opštine Niš i predstavnika SJOSCG .
Davor Salom je konstatovao da apsolutno treba uključiti i predstavnika Roma u ovaj projekat.
Miroljub Stanković je predstavio i podelio koncept mogućnih aktivnosti i dinamike realizacije sanacije Jevrejskog groblja u Nišu, koji je u pripremi za sastanak formulisan na prethodnom, internom sastanku niškog dela radne grupe. Predlog je skiciran u III faze.
Zatim je Jasna Ćirić upoznala Radnu grupu na kojim se parcelama tačno prostire Jevrejsko groblje, i dala sugestije oko čišćenja groblja, rasčišćavanja od rastinja, drveća, šuta, fekalija, đubreta itd. Zatražila je da se precizno uradi kretanje parcela od formiranja katastra, za parcele koje su u vlasništvu Jev.opštine Niš, da bi se precizno utvrdilo gde se tačno prostire groblje i u čijem je vlasništvu. Zamoljeno je, takodje, da se izvede geometar koji bi izvrsio obeležavanje parcela koje su u vlasništu Jev.opštine Niš. Zavod za zaštitu spomenika treba da izvrši popisivanje, evidentiranje i snimanje spomenika na groblju kao i u naselju koje se nalazi na Jev.groblju.
Ljubomir Spalević se saglasio da je pravilno odmah izvršiti kretanje parcela od formiranja katastra, izvesti geometra, da bi K.P. Mediana, mogla da krene sa rasčišćavanjem..
Davor Salom je prvo potvrdio saglasnost SJOSCG da u radnoj grupi ima svoja dva predstavnika, Davora Saloma i Aleksandra Nećaka. Takodje je priložio i Predloge za izradu strategije sanacije jev.groblja u Nišu, koji se takođe sastoji od III faze. Salom je prodiskutovao predlog dinamike izvodjenja radova, postavio pitanje finansiranja čitavog projekta kao i koliko sredstava može grad Niš da odvoji za sanaciju groblja.
Saša Nećak je naglasio da je na osnovu dobro i precizno urađenog projekta moguće finansijska sredstva potreba potražiti i dobiti od inostranih donatora, potvrdio je da u svetu postoje razni fondovi /pri nekim institucijama/ koji investiraju prilična sredstva u ovakve poduhvate.
12 i 13.01.2004g. Jasna Ćirić je obavila razgovore sa direktorom i saradnicima Zavoda za zastitu spomenika iz Niša, gde je govoreno o sanaciji i fazama rada na sanaciji Jevrejskog groblja u Nišu. Ovim prilikom dobijeno je na poklon 20 starih snimaka Jev. groblja u Nišu iz 1972 god. A Zavodu za zastitu spomenika je poklonjem CD sa novijim snimcima oskrnavljenog groblja.
15.01.2004g. J.Ćirić obavila je razgovor sa N.Krstićem članom IO Skupštine grada Niša, u vezi Jev.groblja, molivši ga da se procedura vlasničkih papira i izlaska geometra na teren groblja ubrza, da bi do proleća moglo groblje da se rasčisti , eventualno popiše, snimi. I da tako bar prva faza rada bude ispostovana i zavrsena.
Dana 19.01.2004 g. Radna grupa za sanaciju Jevrejskog groblja, A.Radović – direktor ZZspomenika Niša, D.Ćirković – direktor K.P. Mediana i J.Ćirić, imala je sastanak, gde je dogovorena dinamika rada i ciscenja groblja.
U kontaktu sa Spalevićem, iz Sekretarijata za urbanizam, rečeno je da je postupak utvrdjivanja vlasništva, odredjivanja parcela, kretanja parcela itd. u toku i da će se ovih dana znati ishod svega, kao i dostaviti dokumentacija.
Čekaju se samo urbanistički planovi, izlazak geometra na teren, da bi K.P.Mediana, krenula sa rasčišćavanjem terena.
Za njima bi išli i predstavnici ZZspomenika, koji bi dokumentovali svaku fazu rada. U toku sutrašnjeg dana, ja izlazim na teren sa glavnim šefom Sektora zelenila”, koji je odgovoran za čišćenje, da bi pronašli način ulaženja u groblje, kao i da bi pregledali teren.
Dana 20.01.2004g. J.Ćirić je sa S.Đorđevićem šefom iz K.P.Mediana, posetila Jev.groblje u Nišu, probali su da nađu najprikladniji ulaz u groblje, da bi se dogovorili oko čišćenja i sanacije groblja. Stanje koje je zatečeno je poražavajuće, na četiri strane sveta ne postoji ulaz u deo groblja koji je ostao, sa svih strana je zagradjeno kućama, žičanom ogradom, ogromnim zidom ,sve bespravno podignuto, naravno pokriveno i tonama đubreta, fekalija, kanalizacionim odvodima iskopanim izmedju nadgrobnih ploča, šutom, rastinjem, drvećem, raznim crkotinama itd . Jedini ,,ulaz
koji je bio moguć je iz pravca preduzeća pod stečajem ITON (sledeće preduzeće do Tehnomarketa, koji je podigao zid), taj ulaz je bio deo srušene tarabe koju smo morali da preskočimo preko žive ograde /visine 1,50m/. Kada se sve te prepreke prodju ulazi se u nesto sto je nekada bilo i zvalo se Jevrejsko groblje. Za manje od godinu dana, groblje je definitivno uništeno i oskrnavljeno. Romi koji tu žive, naselili su i deo koji do sada nije bio uzurpiran, sazidali su kuće i na samom groblju betonirali dvorišta, a time zazidali i deo groblja. Preduzeće Tehnomarket je bespravno podiglo zid , dužine 60-70m a visine 4m, a gradnja ogromnih magacina se nastavlja. Tvrdnje vlasnika da je zid podigao po parceli koja pripada njemu i da groblje nije dirao, već se iz pijeteta prema mrtvima izmakao tj. zid sazidao 1,5m dalje od groblja, danas su se pokazale kao netačne. Danas se utvrdilo, da neki grobovi udaraju u zid, da je mnogo nadgrobnih ploča zidanjem tog zida polomljeno, prekopano, razbijeno, delovi spomenika odgurani, nestali, delovi spomenika vire iz gradjevinskog šuta koji je tu bačen. Ostali deo groblja je nemoguće sagledati, skoro da nema očuvanih nadgrobnih ploča i spomenika,iz djubreta, fekalija i kanalizacije vire samo delovi spomenika. Crkotine i lešine na sve strane, pa još sve i spaljeno, naravno na samom groblju. Povratak je bio još teži jer je svako od nas imao po 2kg. blata sa fekalijama na cipelama, a valjalo je popeti se i savladati živu ogradu i izaći iz ovog horor filma.

26.02.2004g. u prostorijama Skupštine grada Niša, održan je treći sastanak Radne grupe, za sanaciju Jevrejskog groblja u Nišu. Sem funkcionera grada Niša, prisustvovali su i J.Ćirić, D.Salom, B.Levi kao i LJ. Milojković. Ovog puta sastanak nije doneo neki veliki pomak. Komunalno preduzeće »Mediana«, krenulo je u veliko rasčišćavanje Jev.groblja, uklonjeno je rastinje, uklanja se otpad, ali se nalazi na niz problema, u ovoj fazi groblje je »gubo očišćeno« i još uvek se čisti. Sada bi trebali da svoju dužnost obave stručnjaci iz Zavoda za zaštitu spomenika, snimanje i popisivanje, kao i druge službe uključene u ovu akciju. Na sastanku su donešeni zaključci i dogovoren je sledeći sastanak koji će biti sredinom marta. Posle sastanka predstavnici Mediane, JO Niš, SJOSCG, kao i Roma, šestočlana ekipa, obišla je Jev.groblje, naselje na Jev.groblju i obavila razgovore sa stanovnicima naselja, i snimila stanje na groblju.
29.03.2004g. u Nišu je boravio, g.din Marko Omčikus, direktor Republičkog Zavoda za zaštitu spomenika sa svojim saradnicima. Zajedno sa J.Ćirić i Lj.Milojković, obišli su Jev.groblje u Nišu, i bili su zaprepašćeni stanjem, koje su zatekli na groblju. Konstatovali su da se groblje mora pod hitno staviti pod zaštitu Zavoda za zaštitu spomenika kao kulturno dobro, da se mora uraditi čišćenje, snimanje zatečenih spomenika i nadgrobnih ploča,valorizovanje spomenika. Obećao je da će biti sa nama u kontaktu i pomoći nam oko spasa Jev.groblja u Nišu.
Posle posete groblju, otišli smo sa saradnicima do Sinagoge , koja je stavljena pod zaštitu države 1986god. I ako je Sinagoga u vlasništvu Narodnog muzeja u Nišu, J.Ćirić je ovom prilikom pružila potrebne podatke u vezi započete rekonstrukcije na Sinagogi nastavku daljih radova.
U prostorijam Skupštine grada Niša, održan je sastanak na kome su prisustvovali N.Krstić-koordinator Radne grupe za sanaciju Jev.groblja u Nišu, J.Ćirić. Lj.Milojković i S.Levi iz Jev.opštine Niš kao i B.Petrović vlasnik preduzeća »Tehnomarket«, firme koja je uzurpirala deo jevrejskog groblja u Nišu i ogradila ga zidom, visokim 4m. Tada smo dobili čvrsta uveravanja , od g.dina Petrovića, da će nam biti vraćen uzurpirani deo parcele, da će se deo zida porušiti kao i staviti kapija, gde bi moglo da se ulazi na groblje. Obećano je da će radovi početi za par nedelja.
17.03.2004g.održan je u Nišu, četvrti sastanak Radne grupe za sanaciju Jev.groblja, sem funkcionera lokalne vlasti, predstavnika SJO i JONiš, sastanku su prisustvovali i predstavnici Roma. Doneti zaključci sa ovog sastanka su da treba napraviti troškovnik za sve usluge koje će se obaviti na groblju, da sledeći sastanak bude po kompletiranju projektne dokumentacije nove lokacije za romsko naselje, da treba napraviti troškovnik za postavljanje ograde oko groblja, organizovati ponovni sastanak sa predstavnikom Tehnomarketa, koja je zidom ušla u prostor Jev.groblja, kao i oskrnavila groblje.

Posle sastanka predstavnici »Mediane«, JO Niš, SJO, Skupštine grada Niša, predstavnici Roma i romskog naselja, obišla je sa predstavnicoma medija Jevrejsko groblje, i snimila stanje na Jev.groblju.
Ovaj sastanak bio je propraćen od svih lokalnih media, prilozi su obavljeni na TV 5, NTV-u itd…..

24.03.2004g. u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Niša, održan je sastanak J.Ćirić i direktora ZZspomenika A.Radovića
Sastanak je održan da bi se dogovorila dinamika daljih radova, na Jev.groblju Niš. G.din Radović je rekao da će njihova pravna služba da podnese prijavu protiv lica koja su oskrnavila groblje, da su grobovi sasvim slučajno spaljeni zbog neznanja radnika MEDIANE i nemogućnosti izvoženja smeća, da nije još izvršeno popisivanje spomenika, ali da misli da spomenike u romskom naselju treba popisati po iseljenju Roma sa te lokacije.
A 26.03.2004g. u prostorijama K.P.MEDIANA, održan je sastanak direktora MEDIANE, ZZZspomenika Niša, Tehnomarketa, predstavnika SO Niš kao i JO Niš. Održan je vrlo nekonstruktivan sasatanak, na kome se jev.zajednica uslovila nekim stavovima od poklanjanja parcela koje su u našem vlasništu, do toga da se ne dira bespravno podignut zid, pa čak i ZZZ spomenika za skrnavljenje groblja neće da podnese prijave jer su kazne veoma male!!!!
30.03.2004g Jo Niš je imala čast da ugosti predstavnika JOINTa iz Bugarske, g.dina Roberta Djerassi-ja. Tom prilikom je dogovorena saradnja sa prijateljima iz Sofije. U goste nam je tog dana došao i D.Salom iz Beograda kao i David Solomon iz Engleske. Pa smo uz prisustvo N.Krstića iz SO grada Niša, obišli , opet uraslo u korov Jev.groblje i deo groblja u Romskom naselju. A kasnije i nišku Sinagogu. Domaćice su kao i uvek bile J.Ćirić I Lj. Milojković koje su se svojski potrudile da drage goste upoznaju sa radom JO Niš, kao i dešavanjima oko Jev.groblja i Sinagoge u Nišu. Obišli smo centar Niša kao i nišku tvrdjavu, a svaki gost je na poklon dobio crtež Jevrejske mahale u Nišu.
30.03.2004g Jo Niš je imala čast da ugosti predstavnika JOINTa iz Bugarske, g.dina Roberta Djerassi-ja. Tom prilikom je dogovorena saradnja sa prijateljima iz Sofije. U goste nam je tog dana došao i D.Salom iz Beograda kao i David Solomon iz Engleske. Pa smo uz prisustvo N.Krstića iz SO grada Niša, obišli , opet uraslo u korov Jev.groblje i deo groblja u Romskom naselju. A kasnije i nišku Sinagogu. Domaćice su kao i uvek bile J.Ćirić I Lj. Milojković koje su se svojski potrudile da drage goste upoznaju sa radom JO Niš, kao i dešavanjima oko Jev.groblja i Sinagoge u Nišu. Obišli smo centar Niša kao i nišku tvrdjavu, a svaki gost je na poklon dobio crtež Jevrejske mahale u Nišu.

14.04.2004g. Jevrejsku opštinu Niš, posetio je rabin Isak Asiel sa svojom porodicom. Prvo smo obišli Sinagogu, koja je spolja renovirana dok se u unutrašnjost nije moglo ni ući, od cigala, maltera i raznog drugog otpada. Zatim smo obišli i Jevrejsko groblje, zaključak rabina Asiela bio je nemar uništio dragoceno svedočenje o bogatoj kulturi starog Niša i da se nada da će groblje biti otrgnuto od propadanja i zaborava.Takodje je pročitao i blagoslov, koji se izgovara kada se dodje na groblje. Ova molitva je čitana na srpskom, hebrejskom i engleskom jeziku..napravljeni su čitavi serijali slika.Posle toga posetili smo prostorije Jevrejske opštine, gde nas je ugostila Beba.A zatim smo sa dragim gostima prošetali gradom i obišli nišku tvrdjavu. Rabinu smo na poklon za sećanje na ovaj dan dali keramičku tvrdjavu.
Na groblju je toga dana boravila i ekipa Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša, koja je evidentirala spomenike na groblju.
A takodje nam je u gostima dva dana bio i David Solomon sa ekipom, koji u okviru filmske radionice “Varan “ snima dokumantarni film o Jevrejskom groblju. Domaćini su mu bili Jasna, Ljilja i Zoran.
Takodje je na samom lokalitetu groblja počelo rušenje dela nelegalno podignutog zida preduzeća “Tehnomarket”, koji je ušao u posed jevrejskog groblja i oskrnavio spomenike, sa te strane bi trebao da se napravi službeni prolaz do Jevrejskog groblja, jer do skora groblju nije moglo da se pridje ni sa jedne strane.
U periodu od 24.04. do 27.04.2004g. na internacionalnoj konferenciji u Pragu, »Budućnost jevrejskog nasledja u Evropi«, boravila je Jasna Ćirić. Na izložbenom štandu izložbe, J.Ćirić je izložila ćetiri postera sa slikama oskrnavljenog Jevrejskog groblja u Nišu, ova prezentacija bila je propraćena i brošurom. Pokazano je i interesovanje za problem Jevrejskog groblja u Nišu, ostvareni su dobri kontakti a nama i dalje ostaje da se nadamo da će neko pomoći oko sanacije groblja. Predstavnicima JOITAa, ICPJMSa, ECJCa kao i mnogim drugim organizacijama prisutnim na ovom sastanku , poklonjen je CD sa prezentacijom stanja na Jevrejskom groblju u Nišu.
Dopisnik »REUTERSa« iz Beograda, Fredrik Dahl bio je u poseti JO Niš, 30.04.2004g. Prilikom četvorosatnog boravka u našem gradu, J.Ćirić pokazala mu je Sinagogu, Jevrejsku mahalu a najveći deo vremena smo proveli na Jevrejskom groblju, u obilasku kao i razgovoru sa stanovništvom koje živi na samom groblju. Kao i uvek sa nama je bila i LJ.Milojković

U Nišu je boravio 04.jula 2004g., g.din Nicholas Wood, novinar NY Timesa, International Herald Tribuna i BBC Worlda. Napravio je reportažu o katastrofalnom stanju na Jev.groblju u Nišu, sa članovima JO Niš obišao je nišku Sinagogu a u prostorijama JO Niš, napravio je reportažu sa članovima JO Niš.
REUTERS-ov novinar Fredrik Dal, objavio je kao 26.maja 2004g, članak » Romski geto prekriva staro Jevrejsko groblje«. O tragičnoj situaciji na jevrejskom groblju u Nišu. 15 i 16 jula 2004g. obavljena su dva sastanka, predstavnika JO Niš, J.Ćirić i Lj. Milojković, sa predstavnicima Skupštine grada Niša, Komunalnog preduzeća »Mediana« kao i Zavoda za zaštitu spomenika grada i dogovorena definitivna saradnja oko uredjenja starog Jevrejskog groblja u Nišu, koje bi uz saradnju JOINTa i KRRFa, trebalo da počne augusta meseca, a uredjenje bi trajalo dva meseca ako se svi uslovi ispune.

27 jula 2004g. u prostorijama skupštine grada Niša potpisan je ugovor izmedju JDCa i predstavnika R.Djerasija,KRRF-P.Polanskog i Jo Niš – J.Ćirić, oko uredjenja, čišćenja i sanacije starog Jevrejskog groblja u Nišu.
Ovaj projekat, sanacije starog jevrejskog groblja u Nišu, osmislio je i napravio Paul Polansky-pisac iz USA,finansira ga JDC a nadgleda J.Ćirić. Sa uredjenjem groblja i njegovim čišćenjem krenulo se 02 augusta 2004g. Prva faza ovog projekta obuhvata ćišćenje i ogradjivanje groblja, kao i izvodjenje kanalizacije sa prostora groblja. Na radovima oko čišćenja angažovani su Romi, koji žive u naselju na samom groblju.U početku projekta angažovano je 15 radnika, da bi se posle mesec dana broj povećao na 39 radnika, koji rade svakodnevno na čišćenju i iznošenju smeća sa prostora groblja, da bi pred kraj projekta bilo zapošljeno 25 radnika Roma.
Ispod brda smeća, pronadjeni spomenici, koji su zatrpani već 50 godina, ali su takodje nadjeni i kanalizacioni izvodi, koji se iz romskog naselja slivaju cevima na Jev.groblje.
Komanda Niškog korpusa Vojske Srbije, odazvala se apelu Jev.opštine Niš i P.Polanskog i poslala 40 vojnika da pomognu oko rasčišćavanja Jev.groblja, vojnici su radili dva vikenda, i njihov učinak je bio impozantan. Tom prilikom je J.Ćirić uručila poklone starešinama kao i generalu M.Stojanoviću, a Ljilja je hladne sokove podelila vojnicima.
Sa groblja je do početka septembra iznešeno oko 150 tona smeća, šuta, rastinja i ostalog otpada. Komunalno preduzeće »MEDIANA« svakodnevno pomaže ovu akciju odnošenjem smeća, a koliki je obim poslova govori i to da je samo jednog dana utovareno i izveženo 12 kamiona smeća.
Skupština grada Niša, pomoći će nam u kupovini žičane ograde i kapije, za ulaz na groblje. Do početka ovog projekta nije bilo ulaza na groblje, sada će kapijom iz pravca jednog preduzeća biti otvoren službeni prolaz.
Privodjenjem kraja ovog projekta, dobijena je žičana ograda, koja ogradjuje ovaj »otvoreni deo« groblja.
Za vreme akcije rasčišćavanja i sređivanja groblja, više puta nas je posetio R.Djerasi iz JDCa iz Sofije, rabin Asiel, D.Salom i S.Nećak iz SJO. Tokom augusta je boravio u Nišu i posetio nas, istoričar iz Švedske g.din Matias Hanau, grupa studenata iz Izraela koji su na letnjoj praksi u Nišu.
A 13 augusta 2004g. groblje je posetilo i troje članova Jev.opštine Niš.
Ovaj projekat su propratili svi mediji, kao »Danas«, «Narodne novine«, »Novosti«, »Glas«, »Niški vesnik« u više navrata pisao je o dešavanjima na groblju, takođe i »Times«, »New York Times«, »International Herald Tribune«, Reuters, Associated press, »Jewish news«, »Haaretz«, »Cleveland Jewish News«, »The Salt Lake Tribune« i mnogi drugi, kao i televizijske stanice, RTS 1, niška TV –5, TV »Nišava«, »TV »Belle amie«, TV B-92 kao i ekipeBBC, CNN, RAI UNO, Slovenačke televizije itd. , emitovali su su priloge o čišćenju groblja u Nišu.
Radovi se polako privode kraju, a kraj radova predvidjen je 20 septembra 2004 god. Posle ove faze, očekuju se ekipe eksperata iz Izraela, koje će doći i dokumentovati i snimiti ovo groblje.
Tokom septembra meseca u Nišu je boravio Majir Musafija – Majo, režiser , poreklom iz Sarajeva koji danas živi u Torontu, a radi trenutno na projektu »Return to Homeland«. Prilikom svog boravka, snimio je i kraći film o Jevrejskom groblju u Nišu, napravio i intervju sa Polom Polanskim koji radi čišćenje Jevrejskog groblja , takodje je snimio i zanimljivu reportažu o Romskom naselju na groblju i njegovim stanovnicima, a takodje je napravio prilog o Jevrejskoj mahali i Sinagogi. Vodiči kroz ovu avanturu, su bili Ljilja i Jasna, a pridružila nam se i Estera Mrčarica.

7 septembra u Niš je stigla humanitarna pomoć JDCa, namenjena Društvu Roma »Sait Balić« iz Niša. U prostorijama društva dočekali su nas predstavnici ove organizacije, predstavnik SO Niš, predstavnici Kućnog saveta naselja na groblju, a zatim je pomoć odvezena u Romsku mahalu. Pomoć je deljena , 09.septembra 2004g, po pravilima Kućnog saveta, uz ličnu kartu svako od 128 domaćinstava je dobilo, paket odeće i obuće kao i higijenski komplet. Pomoć je podeljena i radnicima, njih oko 30 koji rade na čišćenju groblja.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License