Hirsfeld Ludvig

LUDVIG HIRŠFELD/ LUDWIG HIRSZFELD/ HIRSHFELD (5.8.1884. Varšava-7.3.1954.Breslav)
Lekar, mikrobilog, imunolog i serolog.
1907-1911. sa E.V.Dungernemom u Hajdelbergu postavio osnove nauke o krvnim grupama.
U Prvom svetskom ratu sa suprugom Hankom dobrovoljno došao u Niš radi pomoći srspkom narodu. 1915.godine sa Srbima preživljava povlačenje kroz Albaniju. Na Solunskom frontu bio je rukovodilac Bakteriološke laboratorije Prestolonaslednikove bolnice u Solunu. Proizveo je sopstvenu vakcinu protiv trbušnog tifusa i paratifusa. Kako se pamti, nijedan od stotinu hiljada srpskih vojnika nije uneo ove bolesti u zemlju posle proboja Solunskog fronta. Srbiju je napustio 1920.godine.
1931-1939- Profesor Univerziteta Varšava.
1944-Profesor Univerziteta Marije Kiri Sklodovskaje u Lublinu.
1945. Profesor Univerziteta u Vroclavu.
Sa grupom od preko stotinu poljskih univerzitetskih profesora i naučnih radnika zatočen je u Krakovu,a Ivo Andrić, tadašnji jugoslovenski poslanik u Berlinu lično se interesovao za njegovo spasenje kod okupacionih vlasti, o čemu se nakon rata na Jagelonskom univerzitetu govorilo s poštovanjem.
Na preporuku Ive Andrića Srpska književna zadruga objavila je 1962.godine njegovu autobiografiju ISTORIJA JEDNOG ŽIVOTA u prevodu Đorđa Živanovića.
Историја једнога живота [Historia jednego życia] / Лудвик Хиршфелд, превео Ђорђе Живановић. – Београд : Српска књижевна задруга, 1962. – 265 стр. (Коло LV, књ. 377)
[Предговор:] – Коста Тодоровић: Лудвик Хиршфелд.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License