Hanna Krall

STIĆI PRIJE BOGA, Hanna Krall, knjiga-intervju sa Marekom Edelmanom, jednim od preživelih vođa ustanka Jevreja Varšavskog geta:

"Vidio sam jednom na Zelaznoj gomilu ljudi. Naguravali su se oko bačve - obične drvene bačve, na kojoj je stajao Židov. Bio je star, nizak i imao je dugačku bradu.

Pokraj njega su stajala dvojica njemačkih oficira. (Dvojica krasnih, lijepo građenih muškaraca, pokraj malo… pogrbljenog Židova). I ti su Nijemci, smijući se grohotom, velikim krojačkim škarama rezali Židovu njegovu bradu, dio po dio.

Gomila koja ih je okružila, također se smijala. Jer objektivno to je doista bilo smiješno: maleni čovječuljak na drvenoj bačvi sa sve kraćom bradom, koja je nestajala pod krojačkim škarama. Kao filmski štos.

Geto još nije postojao i zato se u toj sceni nije osjećala jeza. Židovu se nije događalo ništa strašno: samo to da ga se može stavizi nekažnjeno na tu bačvu, da su ljudi već počeli shvaćati da je to nekažnjivo i da je izazivao smijeh.

Znaš što?

Tada sam shvatio da je najvažnije ne dati se staviti na tu bačvu. Nikada i nikome. Shvaćaš li?
Sve što sam radio kasnije, radio sam zato da se ne dam staviti na bačvu."

Stići prije Boga | Izdavačka kuća Srednja Europa

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License