Hajim S Davico Sa Jalije

Mojim dragim roditeljima Samuilu i Ermozi. Neka vam ovi početnički radovi moji, koje preštampavam samo da bi ih vama posvetio, budu malo znamenje one zahvalnosti i ljubavi koju vam duguje vaš sin
Hajim

NAUMI

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License