Gottfried Ernest
ernestg.jpg

Mr ERNEST GOTTFRIED

Mr Ernest Gottfried rođen je 1902. u Šopronu. Otac mu Aleksandar bio je poreski činovnik u Novoj Kanjiži. Stupio je na farmaciju 1921. kao pripravnik kod mr Emila Beera u St. Kanjiži i kod mr Vatroslava Leitnera u Prelogu, a zatim polaže tirocinium u Zagrebu 1923, a magisterium 1925.

Služio je kao farmaceut u apoteci Potiske stalne vojne bolnice u Petrovaradinu, u apoteci Šumadijske vojne bolnice u Kragujevcu, u građanskim apotekama R. Habuneka u Daruvaru, Mora Gliickstala u Senti i V. Leitnera u Prelogu. God. 1927. postao je vlasnik apoteke u Sonti, posle prelazi u Karavukovo, a 1939. u Pančevo.

Rat ga je zatekao u Pančevu, gde je aprila 1941. mobilisan kao rezervni apot. kapetan. Posle kapitulacije zarobili su ga Nemci. Iz zarobljeništva uspeva da pobegne i vrati se u okupirano Pančevo gde mu je bila i porodica.

Ubrzo Nemci i njega sa ćelom porodicom odvode u Beograd u logor zvan „Topovske šupe", gde je proveo oko mesec dana, a zatim je kod mesta Jabuke, kraj Pančeva, streljan.

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License