Goldstajn Slavko

Kakva sreća, otići u smrt uzdignuta čela

Нови фељтон у Политици
Објављујемо делове из књиге мемоара Славка Голдштајна, сведочанство о догађајима током Другог светског рата. Аутор је фактографски и литерарно покушао да одговори на питање шта се догодило 1941. године. Књига је у Хрватској добила три годишње награде за публицистику.

„1941. Година која се враћа”

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License