Godisnji Izvestaj O Stanju U Logoru

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ У ЛОГОРУ НА БАЊИЦИ У ПЕРИОДУ ОД 5.1.1942-5.1.1943

УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА

НАЧЕЛСТВО ОКРУГА БЕОГРАДСКОГ

Стр.пов.бр.20/1

28-I-1943 год.

БЕОГРАД-БАЊИЦА

ШЕФУ ОДЕЉЕЊА СПЕЦИЈАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА

У вези тамошњег акта Пов.II бр:129/IV од 15 ов.месеца Концентрационом логору је част поднети тражени извештај у следећем:

Обзиром да су у целој прошлој години Одељењу достављани податци, према установљеној пракси, сваког 5, 15 и 25 у месецу то се и овом приликом достављају податци о стању за време од 5.I.1942. до 5.I.1943 год.

1.-Укупно крозо Логор прошло за ово: време:.7.992

2.-Бројно стање притвора затечено на дан 5.I.1942 г.1.736

3.-Бројно стање притвора на дан 5.I.1943 год.1.590

4.-Пуштено у слободу укупно:3.046

5.-Одведено на рад у Немачку:1.130

6.-Преузето од других власти:747

7.-Стрељано:1.430

8.-Умрло:49

Предње је Логору част доставити, с молбом на надлежност.

По наредби

УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА

КОНЦЕНТРАЦИОНИ ЛОГОР-БАЊИЦА

Светозар Вујковић (потпис и печат)

Историјски архив града Београда, документа Специјалне полиције и Гестапоа (BdS), 1/11-2

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License