Glava Xxi

GLAVA XXI

HRONOLOŠKI PREGLED BEOGRADSKIH RABINA I SVEŠTENIKA

U ovdašnjoj sefardskoj sinagozi održavao se običaj da se svake godine u oči Jom-Kipura spominju imena umrlih rabina beogradskih. Ne da se sada utvrditi, kada je opština počela sa tim običajem. On je, svakako, za pohvalu i služi joj na čast, što se seća svojih kulturnih radnika prošlih vremena, i time održava istorijsku duhovnu vezu sa zaslužnim pokojnicima, koji mogu biti primer za ugled novijim generacijama. Ali ima uzroka verovati, da se taj običaj nije uvek praktikovao. Kad pregledamo listu pokojnih Rabina i Hahamima, Sveštenika, koja se čita u Sinagozi, opazićemo na prvi pogled da počinje imenom Rabina Josifa Almosnina, koji je umro 1689. godine. To će reći, da se pre njega, ili za vreme njegovog činodejstvovanja, 1662-89., taj običaj godišnjeg pomena nije održavao. Uzimajući dalje u obzir da se u doba njegove smrti, usled neprekidnih borbi oko Beograda 1688 — 1717., ovdašnje Jevrejstvo nalazilo u najslabijoj eposi rada, kada u Beogradu nije bilo ni rabina pa ni hahama od glasa, moglo bi se zaključiti, da se počelo tim običajem mnogo kasnije, eventualno u sredini ili čak pri kraju XVIII veka Na ovakav zaključak upućuje nas i okolnost, što posle imena Almosnina dolazi odmah ime Rabina Šalema, koji je umro skoro sto godina docnije, 1781. godine. Biće, zacelo, da su pri sastavu liste umrlih rabina bila zaboravljena sjajna imena Simhe Koena, Jude Lerme i sva ona imena koja su dala beogradskom Jevrejstvu sjaj i ugled prema unutrašnjem razvitku i spoljašnjem ugledu. Ova imena bila su zaboravljena zato, što su već prošli vekovi od njihovog rada, i što nisu sačuvane arhive starijih pokoljenja.

Sa žaljenjem moramo pri kraju konstatovati, da nisu sačuvani nikakvi spisi starog Jevrejstva Beograda. Čak ni oni iz XIX veka, a kamo li oni iz da-leke prošlosti njegove. Baš zato je rad oko skupljanja graće za istoriju bio veoma mučan i nećemo tvrditi da je u svemu uspeo i potpun.

U pogledu imena umrlih rabiia i sveštenika držimo, da se lista ipak može popuniti po hronološkom redu, te da se unesu u spisak imena za godišnji pomen i ona imena koja su iz navedenih razloga izostavljena. Mi smo ubeđeni, da ni ova naša, na osnovu istoriskog istraživanja sastavljena, lista nije u svemu potpuna, jer verujemo, da je bilo ovde rabina i pre doseljavanja španskih Jevreja. No, nemajući pouzdanih izvora koji bi ih imenovali, morali smo svoju listu prekinuti sa imenom Rabina Avrama Benjamina, koji je zauzimao svoj položaj u Beogradu oko 1540. do 1570. godine.

U sledećim spiskovima dajemo i potpuni jevrejski tekst zbog toga, što on, po opisnim titulama svojim, jasnije ocrtava rad i vrednost tih lica i što obeležava i stepen ugleda i počasti u koji su ih beogradski Jevreji, posle smrti, uvrstavali. Što je, naročito za one koji znaju jevrejski, mnogo izrazitije.

rbin Josif Almosnino

rabin Šelomo Šalem

rabin David Hajim Pardo

rabin Isahar Abualafija

rabin Azriel Jehiel Magriso

rabin Rafael Jehiel Magriso

rabin Hajim David Pinto

rabin Avram Jakov Pardo (treba Avram Jichak Pardo – Š)

rabin Josef Jichak Finci

rabin Rafael Josef Sason

haham Avram Jakov Elija

haham Jakov Šalom Kalderon

haham Moša David Alkalaj

haham Avram Israel Biđerano

haham David Sabetaj Demajo

haham Nisim Moša Testa

haham Jakov Moša Altarac

haham Jakov Moša Alkalaj

haham Jakov Jichak Adanja

RABINI I SVEŠTENICI U BEOGRADU

PREMA ISTORIJSKIM DOKUMENTIMA

Od g. 1540. Do g. 1570. rabin Avram Benjamin

Sveštenici i starešine toga doba:

haham Josef ben Jichak

haham Josef behor Šelomo

haham Josef behor Daniel

haham Josef ben Jakov

haham Moša ben Nahman

do godine 1580. rabin Avram Gaskon

do godine 1617. rabin Meir Anđel

do godine 1642. rabin Juda Lerma

do godine 1668. rabin Simha Koen

do godine 1689. rabin Josef Almosnino

Sveštenici i učitelji u Ješivi Lerme, Koena i Almosnina:

haham Ašer Konforti

haham Rafael Parnaspal

haham Josef Aseo

haham Aron Eškenazi

haham Moša Koen

do godine 1725. rabin Moreno

do godine 1740. rabin Levi Jerušalmi

do godine 1754. rabin Natan Gincburg

do godine 1781. rabin Šelomo Šalem

do godine 1760. rabin David Hajim Pardo

do godine 1788. rabin Šelomo Monejan

do godine 1791. rabin Isahar Abualafija

do godine 1791. rabin Azriel Jehiel Magriso

do godine 1812. rabin Rafael Jehiel Magriso

do godine 1817. rabin Hajim David Pinto

do godine 1830. rabin Avram Jichak Pardo

do godine 1850. rabin Josef Jichak Finci

do godine 1865. rabin Rafael Josef Sason

Sveštenici i učitelji:

do godine 1872. haham Jakov Šalom Kalderon

do godine 1877. haham Avram Jichak Elija

do godine 1880. haham Josef Aron Amodaj

do godine 1891. haham Jakov Jichak Adanja

do godine 1896. haham Jakov Rozendorn

do godine 1898. haham Avram Israel Biđerano

do godine 1898. haham David Sabetaj Demajo

do godine 1902. haham Moša David Alkalaj

do godine 1910. haham Julijus Fuks

do godine 1919. haham Jakov Moša Altarac

do godine 1920. haham Jonas Goldman

do godine 1922. haham Nisim Moša Testa

do godine 1926. haham Avram Moša Alkalaj

50PX-Y~1.JPG Sva copyright prava ima B'nei B'rit loža Srbija 676 i ona je saglasna da se knjiga objavi kao web prezentacija doprinoseći time predstavljanju istorije Jevreja Balkana i to bez bilo kakve finansijske nadoknade.

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License