Gjulkic Alaga

Gjulkić Alaga, ustaš. vodnik, od Bihaća u zadnje vrijeme u vrijeme Jugoslavije živio u Zagrebu, star 43 g. ćelav po glavi, zvijer, strahoviti krvolog, sadista, učesnik kod masov. likvidacija i pojedinih likvidacija.
ZAPISNIK OD 26. MAJA 1945. SAČINJEN U ZEMALJSKOJ KOMISIJI ZA UTVRĐIVANJE ZLOČINA OKUPATORA
I NJIHOVIH POMAGAČA U ZAGREBU NA OSNOVU IZJAVE JAKOBA DANONA O USTAŠKIM ZLOČINIMA U KONCENTRACIONOM LOGORU JASENOVAC U VREME NJEGOVOG BORAVKA U LOGORU OD 1941. DO 1945. GODINE

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License