Gaon Jakob Jasa

PROF. DR JAKOB GAON – JAŠA, AKADEMIK
Piše: Ing Moric Papo. Nekrolog je prvobitno objavljen u Jevrejskom glasniku, Sarajevo, novembra 1997. godine, a ovde ga, uz saglasnost autora, prenosim u celini.
Jedan od rijetkih svjetskih stručnjaka, epidemiologa, vrstan organizator i strastveni zaljubljenik u svoj poziv, akademik i profesor, Ijekar i humanista, narodni čovjek i Ijekar, umro je 18. novembra 1995. godine u Domu "Lavoslav Švarc" u Zagrebu.
Rođen je u Travniku a studije medicine završio je u Beogradu gdje je bio jedan od najboljih studenata, omladinski aktivista, a posebno se isticao u aktivnostima jevrejske omladinske organizacije.
Drugi svjetski rat proveo je u njemačkom ratnom zarobljeništvu u logoru Ravensbruck.
Svesrdno se kao Ijekar angažovao na pružanju Ijekarske pomoći posebno sovjetskim zarobljenicima koji su u njemačkim logorima imali jako loš tretman. Za ove zasluge dr. Gaon dobio je jedno od najviših odlikovanja SSSR-a.
Po povratku iz zarobljeništva dr Gaon se predano odao specijalizaciji epidemiologije i postao poznat ne samo u BiH, Jugoslaviji već i u svijetu. Poznato je, a i u sjećanju mnogih ostalo je doba kada je sedamdesetih godina zaprijetila epidemija velikih boginja u Jugoslaviji. Epidemija se širila neslućenom brzinom i prijetila da zahvati Evropu. Paniko je obuzela ne samo evropske zemlje veći Svjetsku zdravstvenu organizaciju. Tada je prof. Gaonu ponuđeno da rukovodi suzbijanjem epidemije. Dobio je neposredne ovlasti nad vojskom i milicijom tadašnje SFRJ. Stavio se na čelo akcije, organizovao je i rukovodio. Za kratko vrijeme, uvodeći stroge mjere, počev od zatvaranja državnih granica pa do kontrole i najmanjeg žarišta, briljantno je, sa svojim saradnicima, suzbio epidemiju. Za to je dobio najveća svjetska priznanja i odlikovanja.
Kao profesor napisao je bezbroj knjiga, udžbenika, rasprava i drugih studija iz oblasti epidemiologije. Oni će ostati kao trajni spomenici na naučnog velikana jednog doba i nikada neće biti zaboravljeni.
Jevrejska zajednica će ga se uvijek sjećati kao dosijednog člana Jevrejske općine, poznavaoca jevrejske tradicije iladino jezika, doktora koji je uvijek brinuo i pomagao svakom Jevrejinu i učesnika u raznim aktivnostima Jevrejske općine u Sarajevu.
Ne mogavši podnijeti strahote agresije, vremešan i bolestan, evakuirao se iz Sarajeva zajedno sa svojim najdražim i najvjernijim životnim saputnikom suprugom Martom, koja je bila jedan od najzaslužnijih ljudi za njegove uspjehe, u Dom "Lavoslav Švarc" u Zagreb. Po dolasku u Zagreb uključio se u rad Sveučilišta, nastavio da piše i da radi u organima Židovske općine Zagreb.
Nagla smrt njegove žene Marte duboko ga je pogodila. Ostavši sam i bez podrške na koju je navikao, umro je tiho u svojoj sobi Židovskog doma u Zagrebu.
Uspomena na prof. Gaona i sjećanje na njegov život i djelo ostace neizbrisiva u krugovima Jevrejske zajednice u Sarajevu kroz sve generacije.
ZIHRONO LlVRAHA!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License