Forentic Stjepan

Forentić Stjepan, ustaš. dužnostnik, iz Pakraca, star 20 g. zanimanjem električar, svojevoljni izabirač Ijudi iz logora Jasenovac za likvidaiciju, batinaš, kriminalac.
ZAPISNIK OD 26. MAJA 1945. SAČINJEN U ZEMALJSKOJ KOMISIJI ZA UTVRĐIVANJE ZLOČINA OKUPATORA
I NJIHOVIH POMAGAČA U ZAGREBU NA OSNOVU IZJAVE JAKOBA DANONA O USTAŠKIM ZLOČINIMA U KONCENTRACIONOM LOGORU JASENOVAC U VREME NJEGOVOG BORAVKA U LOGORU OD 1941. DO 1945. GODINE

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License